Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Kategoriarkiv: Granskning

Högskoleprovsbaserad antagning kan förändras

Reglerna för högskoleprovet ser ut att förändras nästa år. Bland annat diskuteras en åldersgräns och en minskning av högskoleprovskvotens andel av antagningsplatserna. Den 17 mars publicerade Dagens Nyheter en debattartikel av Sveriges högskoleminister Helene Hellmark Knutsson med anledning av en … Läs mer

Läget för den nya läkarutbildningen

Framtiden är osäker för läkarutbildningsutredningens förslag om sexårigt läkarprogram med legitimation vid examen. Det finns tecken på att förslagen inte kommer att genomföras inom en nära framtid. Läkarutbildningsutredningen skickades ut på remiss den 1 april i år och slutdatumet för … Läs mer

Göteborgs läkarprogram på väg att få betygsskala?

Läkarprogrammet i Göteborg kan vara på väg att få en graderad betygsskala istället för dagens godkänt eller underkänt. Akademistyrelsen för Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitets hälsovetenskapliga fakultet, fattade ett principbeslut om detta tidigare i år (protokoll 2015-06-03, § 10): Styrelsen för … Läs mer

Möjligt att köpa läkarutbildning i Sverige

Det är möjligt att köpa läkarutbildning i Sverige. Allt som krävs är att den som betalar är en juridisk person, till exempel ett landsting eller ett företag (dock inte egenföretagare / enskild firma). Svenska lärosäten utför redan idag uppdragsutbildningar åt … Läs mer

International Baccalaureate missgynnas av BIEX

Under flera år kommer International Baccalaureate (IB) att ge sämre möjligheter än vanligt gymnasium till antagning till högre utbildning i Sverige. Jämfört med sina jämnåriga i svenskt gymnasium så kommer IB-studenterna som nu tar studenten inte bara att ha tillgång … Läs mer