Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Jobb för läkarstudenter

Sommarjobbande och extraknäckande är vanliga källor till extra inkomst för studenter.

Exempel på jobb

Några vanliga exempel på extraknäck bland studenter är butiksbiträde, lagerarbetare, städare, vårdbiträde eller personlig assistent.

Det går även att hitta extraknäck inom den akademiska världen, till exempel skrivningsvakt (tentor eller högskoleprovet), amanuens (för läkarstudenter är det ofta inom anatomi eller patologi), biblioteksassistent, kursassistent, receptionist, informatör (för fackförbund eller företag), studentambassadör (till grund- och gymnasieskolor) eller arvoderad arbetare inom studentkåren.

Att hitta ett jobb

Man bör påbörja letandet redan i december eller januari. För arbete som läkarassistent eller vikarierande underläkare gäller det ibland att vara ute ännu tidigare, ungefär runt oktober. Ju längre man väntar, desto färre jobb finns det kvar att ansöka till och desto fler konkurrerar om samma jobb.

När man letar efter ett jobb bör man inte leta enbart via arbetsförmedlingar och bemanningsföretag, man kan också höra sig för bland olika tänkbara arbetsgivare på eget initiativ. Det är inte alla jobbmöjligheter som utannonseras och även om det inte skulle finnas något jobb att ansöka till just då så kan kontakten fortfarande öppna dörrar inför framtiden.

Fördelen med att leta jobb via bemanningsföretag är att det kan göra sökandet mycket enklare och lättare. Nackdelen är att dessa jobb inte nödvändigtvis lönar sig lika bra som vid eget arbetssökande (eftersom bemanningsföretagen vill ha en andel av den ekonomiska kakan).

Egenföretagande

Ett alternativ till att bli anställd hos en arbetsgivare är, ifall man är lite driftig, att istället bli egenföretagare och utföra arbeten åt flera uppdragsgivare. Allt som behövs är att du kan erbjuda en tjänst som privatpersoner, företag eller offentliga aktörer skulle uppskatta och vara redo att betala för.

Som sin egen arbetsgivare har man större frihet och större möjligheter men också större ekonomiskt ansvar för sig själv.

Man behöver inte lära sig mycket för att starta en enskild firma; det viktigaste är hur man gör bokföring och fakturering på korrekt sätt, samt vilka skatteregler som gäller. Vid svenska lärosäten brukar det finnas rådgivning till blivande företagare.

Skatteavdrag vid arbete på annan ort

Du kan ansöka om skatteavdrag för tillfälligt arbete på annan ort ifall du arbetar på en annan ort än den där du är folkbokförd. Spara därför relevanta kvitton för boende, resa och så vidare.

Sverige

I takt med att du avancerar genom utbildningen öppnar sig nya möjligheter på arbetsmarknaden.

Underskötare

Som underskötare arbetar man med praktisk omvårdnad av patienter i team med sjuksköterskor. Arbetsuppgifterna kan inkludera mer vardagliga ting som måltider, hygien och aktiviteter men även mer medicinska ärenden som blodprover och mätning av blodtryck.

Ofta vill arbetsgivare att man som läkarstudent har gått termin 6 men beroende på omständigheterna (utbildning, erfarenheter, kontakter och arbetsgivarens policy) kan det vara möjligt att arbeta som underskötare redan efter termin 3.

Läkarsekreterare

Som läkarsekreterare (eller "medicinsk sekreterare" eller "vårdadministrativ sekreterare") arbetar man med skrivande och hantering av patientjournaler samt andra service-uppgifter till personal och patienter. För läkarstudenter kan det vara ett särskilt lärorikt jobb, i jämförelse med att arbeta som exempelvis underskötare, eftersom man har arbetsuppgifter som kan ge en mycket god inblick i läkaryrkets administrativa sida.

Det saknas definitiva uppgifter om hur många terminer man bör ha gått men gränsen förefaller vara lägre än för jobb som underskötare.

Läkarassistent

Att jobba som läkarassistent innebär att man assisterar en läkare i dennes arbete och utför arbetsuppgifter under handledning eller direkt delegering. Ifall ansvarig läkare inte är närvarande vid arbetet skall en skriftlig delegation ges för varje arbetsmoment.

Exempel på möjliga arbetsuppgifter inkluderar att diktera journaler, skriva remisser, undersöka patienter eller assistera vid operation. Man får inte skriva recept, skicka hem patienter eller utföra andra arbetsuppgifter som innebär beslutsfattande på läkarnivå.

Ofta vill arbetsgivare att man som läkarstudent har gått termin 7 men det har förekommit att läkarstudenter har arbetat som läkarassistenter redan efter termin 5.

Underläkare

Att jobba som underläkare utan läkarlegitimation innebär att du arbetar som läkare med något begränsade befogenheter. Enligt föreskrifterna skall du även ha en handledare.

För att få arbeta som underläkare måste du vara klar med terminerna 1-9 samt de kurser som motsvarar vikariatets ämnesområde. Utlandsstudenter måste visa att de har gjort tillräckligt mycket praktik.

Återstående lön efter skatter och avgifter

En sak som kan vara bra att tänka på, ifall du ska jobba i Sverige för en total årslön på drygt 20.000 kronor, är att det finns ett löneintervall på cirka 1.500 kronor där du får behålla mindre av din lön än vad du hade fått behålla med en lön som låg lägre än detta intervall. Detta beror på den allmänna pensionsavgiften som börjar räknas vid denna lönenivå och inte omfattas av jobbskatteavdraget.

Norge

Det råder stor efterfrågan på vårdpersonal i Norge. Därför är det lättare att hitta jobb och de brukar dessutom ge en högre lön än samma arbete i Sverige.

OBS! Ifall du får ett jobberbjudande av ett bemanningsföretag, försäkra dig om att du verkligen uppfyller arbetsgivarens krav på till exempel tidigare erfarenhet - det har hänt flera svenskar att slarvande bemanningsförmedlare har gjort dåliga matchningar varpå svenskarna direkt efter första arbetsdagen skickades tillbaka hem av arbetsgivarna. Skulle ett sådant fel uppstå så kan det vara möjligt att begära ersättning för förlorad arbetsinkomst (du kan ju ha tackat nej till andra sommarjobb för att kunna ta detta). Du bör dock inte räkna med att få full ersättning för mer än 2 veckor.

Återstående lön efter skatter och avgifter

Som utlänning i Norge kan man ansöka om standardfradrag (skattebefriad inkomst) motsvarande en andel av bruttolönen, upp till en viss summa. I nettoinkomstberäknaren (knappen nedanför) motsvaras detta av variabeln _standardf (1 = har, 0 = har inte).

I norra Norge (Finnmark och Nord-Troms) blir skatten ännu lägre; i nettoinkomstberäknaren kan du se de nordnorska skattenivåerna genom att ändra värdet för variabeln _nordnorge till 1.

Minstefradrag (grundavdrag) och personfradrag (familjesituation) dras av från bruttolönen innan beräkningen av kommunskatten och beräknas månadsvis (vid vistelsetid på en månad kan minstefradraget vara större). Även gränserna för när högre inkomstskatter börjar gälla är proportionella mot din vistelsetid i Norge. Antalet månader du vistas i Norge (avrundat uppåt till heltal) anges i nettoinkomstberäknaren med variabeln _manader.

Nettoinkomstberäknaren för Norge är förinställd på 2 månaders arbete med standardfradrag.

Danmark

Även i Danmark råder det stor efterfrågan på vårdpersonal, om än kanske inte i samma utsträckning som i Norge, samtidigt som lönerna är högre och skattetrycket är lägre än i Sverige.

Återstående lön efter skatter och avgifter

Finland

Finland är ett relativt förbisett land bland sommarjobbare, detta trots att många ännu talar svenska i västra Finland (och Åland har svenska som officiellt första språk).

Det kan vara möjligt att arbeta som underläkare i Finland redan efter termin 8, under förutsättning att man har läst de kurser som motsvarar det man skulle arbeta med.

Återstående lön efter skatter och avgifter

Din skatt beräknas på olika sätt beroende på hur stor del av året som du arbetar åt en finsk arbetsgivare i Finland. Ifall du arbetar minst 6 månader i Finland så beskattas du som finländsk arbetskraft, annars beskattas du som utländsk arbetskraft.

Ifall din finländska inkomst uppgår till minst 75 % av dina förvärvsinkomster så kan du dock ansöka om att beskattas som det sistnämnda. För sommarjobbare (som förmodligen inte har så stora förvärvsinkomster under resten av året) kan detta vara aktuellt.