Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Läkarstudier i utlandet

Tack vare EU:s avskaffande av de inre gränserna i Europa har vi idag större möjligheter att studera utomlands än någonsin tidigare.

Studiemedel utomlands

Det är oftast inte något stort problem att få studiemedel från CSN för studier utomlands, förutsatt att man uppfyller den grundläggande behörigheten för högskolestudier i Sverige, och du kan låna extra pengar från CSN för att betala terminsavgifter.

Byte av lärosäte till Sverige

Observera att reglerna för byte till ett svenskt universitet är mer eller mindre desamma som för svenska studenter, det vill säga att direkta byten är svåra att få till. Det normala är att man måste lyckas bli antagen till termin 1 för att sedan försöka få tillgodoräkna sig de utländska kurserna man har läst.

Det går inte att använda sig av utländska läkarstudier istället för svenska gymnasiebetyg för att uppfylla den särskilda behörigheten till svenska läkarprogram.

För närmare detaljer om byten till svenska lärosäten, se de anslagna diskussionstrådarna i respektive lärosätes kategori på forumet.

Svenska läkarstudenter per land

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid utländska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter i ett land är lägre än 3 (dessa studenter summeras istället i en separat kategori).

Årskullarnas utveckling

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa en uppskattning av antalet nyantagna till läkarstudier i utlandet och hur de olika årskullarnas storlek har utvecklats över tiden (mätt enligt antalet läkarstudenter med studiemedel från CSN). Minskningar från ett år till ett annat beror inte nödvändigtvis på avhopp från läkarstudier utan kan även bero på byte till svensk läkarutbildning, slut på CSN-studiemedel eller läkarexamen (det är inte heller säkert att första läsåret med studiemedel är första läsåret i läkarutbildning). Generellt bör det sjätte läsåret kunna fungera som ett riktmärke för när en viss årskull tar ut läkarexamen men en del läkarutbildningar har en annan längd än detta. Det förekommer också att läkarexamen blir uppskjuten på grund av olika omständigheter, till exempel studieuppehåll.

Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter i en datapunkt vore lägre än 3.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid utländska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter i ett land är lägre än 3 (dessa studenter summeras istället i en separat kategori).