Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Studiematerial för läkarstudenter

Det är allmänt känt att läkarstudenter studerar flitigast och som läkarstudent förväntas man pränta in stora volymer kunskap, något som är lättare sagt än gjort. Syftet med denna sida är att göra inlärningen lättare, roligare och effektivare. Här finner du bland annat studietips, sammanfattningar, frågelistor och praktiska länksamlingar.

Wikipedia

Wikipedia är behändigt för att skaffa sig snabb överblick eller översätta ovanliga engelska ord, till exempel medicinska facktermer. Wikipedia är däremot olämpligt för djupare kunskap om omtvistade ämnen, där texter kan vinklas utifrån mindre vetenskapliga åsikter.

Wikipedia är inte heller ett godtagbart alternativ till facklitteratur och kollegiala konsultationer vid utövandet av läkaryrket.

Så fungerar frågelistor

Du öppnar en frågelista genom att trycka på dess motsvarande knapp. Frågelistorna på denna sida är i första hand gjorda för att underlätta inlärningen av stora volymer faktakunskaper men de kan även användas som diagnostiska tester av de kunskaper du redan har läst in. Förkunskaper i frågelistornas ämnen är därför inte nödvändiga men för att få en snabbare start bör du ändå åtminstone ha läst en text om ämnet som frågelistan behandlar. Inlärningen bygger på att du repeterar just de saker som du behöver repetera, utan att slösa tid på de saker som du redan kan, och att dessa uppgifter kommer tillbaka tills du verkligen har lyckats nöta in kunskapen.

Denna inlärningsmetod är mycket effektiv; till exempel kan 12 timmar av anatomisk inlärning räcka för att uppnå en hel termins kunskapsmål inom anatomi.

Varje frågelista laddas med de inställningar som rekommenderas för just den frågelistan men innan du börjar använda den så ges du en möjlighet att ändra inställningarna - du vet ju själv bäst vad som passar för just dig, just då. Den viktigaste inställningen gäller antalet upprepningar av varje uppgift; ju större antal, desto fler gånger måste du svara korrekt på en uppgift för att den inte skall återkomma. Med 3 upprepningar får du en grundlig inpräntning, med 1 upprepning får du en snabb repetition / kunskapskontroll och med 0 upprepningar får du ett diagnostiskt test där du även betygsätts efteråt. Ifall du undrar vad en knapp gör, håll bara muspekaren över den i en sekund så dyker en förklaringstext upp.

Cellbiologi

Brauns sammanfattningar om cellbiologin (LU)

Sammanfattningar på hus75 (KI)

Fysiologi - den friska människan

Innan man förstår hur sjukdomar uppkommer och fungerar så behöver man uppnå förståelse för hur kroppen egentligen ska fungera.

Histologi

Nervsystemet och rörelseapparaten

Brauns sammanfattningar (LU)

medstuds wiki-sammanfattningar (KI)

medicinstudent.se:s sammanställningar (LU)

Sammanfattningar på hus75 (KI)

Invärtes humanbiologi

Brauns sammanfattningar (LU)

medicinstudent.se:s sammanställningar (LU)

Sammanfattningar på hus75 (KI)

Patobiologi - den sjuka människan

Klinisk medicin

När man förstår hur sjukdomar uppkommer och fungerar är det dags att börja lära sig om hur man identifierar och hanterar dem och hur man arbetar som läkare. Välkommen till verkligheten - här börjar den riktiga läkarutbildningen.

medstuds wiki-sammanfattningar om klinisk medicin (KI)

Medinsikts sammanfattningar om klinisk medicin (LiU)

iStudyMedicine.com (LiU)

Medicinska PM (LU)

Fredrik Åhlanders kompendier (LU)

Lisa Labbés kompendier (LU)

Brauns: gastro, nefrologi, reumatologi och beroendelära (LU)

Allmän diagnostik

Blandat
(32 frågor)

Akutmedicin

Infektionsmedicin

Brauns sammanfattningar om infektionsmedicin (LU)

Kardiologi

Urologi

Kirurgi

Ortopedi

Öron-Näsa-Hals