Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Läkarprogram i Europa

Ifall en läkarutbildning inom EU ger läkarlegitimation vid examen så erkänns den automatiskt även i Sverige. Detta kan vara problematiskt eftersom dessa läkarutbildningar ofta är mer teoretiska och mindre praktiska än den svenska, samtidigt som AT endast är tillgänglig för dem som inte redan har en erkänd läkarlegitimation. Socialstyrelsen har utförligare information om läkarlegitimation och AT efter läkarexamen inom EU.


Visa Läkarutbildningar på en större karta

Läkarprogram i Polen

Polen är det mest populära landet bland de svenskar som söker sig utomlands för läkarstudier. Polen anses också av arbetsgivare vara ett av de bästa länderna för läkarutbildning i Östeuropa - kraven som ställs där på de teoretiska kunskaperna beskrivs ofta som "högre än i Sverige". Baksidan av detta är att de polska läkarutbildningarna därmed också brukar upplevas som mycket tuffa och det är många som hoppar av studierna.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid polska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Årskullarnas utveckling

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa en uppskattning av antalet nyantagna till läkarstudier i landet och hur de olika årskullarnas storlek har utvecklats över tiden (mätt enligt antalet läkarstudenter med studiemedel från CSN). Minskningar från ett år till ett annat beror inte nödvändigtvis på avhopp från läkarstudier utan kan även bero på byte till läkarutbildning i ett annat land, slut på CSN-studiemedel eller läkarexamen (det är inte heller säkert att första läsåret med studiemedel är första läsåret i läkarutbildning). Det förekommer också att läkarexamen blir uppskjuten på grund av olika omständigheter, till exempel studieuppehåll.

Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter i en datapunkt vore lägre än 3.

Läkarprogram i Ungern

Ungern är ett av de mest populära länderna bland svenskar för läkarstudier utomlands. Svensktätheten vid läkarprogrammen är jämförbar med de "svensktätare" läkarprogrammen i Polen, Gdansk undantaget.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid ungerska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Tyskland

Tyskland saknar engelskspråkiga läkarprogram.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid tyska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Läkarprogram i Baltikum

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid baltiska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Läkarprogram i Tjeckien

Tjeckien ligger på många sätt i Europas centrum, kanske inte politiskt men geografiskt och historiskt är det få andra länder som kan göra lika starka anspråk (och vill man plugga i landet så är det nästan obligatorisk kunskap att känna till defenestrationerna som har ägt rum där).

För behörighet räcker det med godkända betyg på rätt kursnivå i de naturvetenskapliga ämnena - dina faktiska kunskaper mäts genom ett antagningsprov.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid tjeckiska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Läkarprogram i Slovakien

Slovakien har samma upplägg som Tjeckien på antagningen till läkarprogrammen - det räcker med godkända betyg på rätt kursnivå och din antagning avgörs genom ett antagningsprov.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid slovakiska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Läkarprogram i Rumänien

Ifall man tänker plugga i Rumänien så kan det vara en fördel att kunna latin - rumänska är nämligen det europeiska språk som anses vara grammatiskt närmast besläktat med klassiskt latin.

Rumäniens läkarprogram har fått dåligt rykte i Sverige. Tänk därför efter länge och väl innan du bestämmer dig för att studera till läkare i Rumänien ifall du avser att arbeta i Sverige efter läkarexamen.

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid rumänska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Övriga europeiska länders lärosäten

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid andra europeiska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.