Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Läkarprogram i Danmark

Danmark var länge det populäraste valet bland svenskar som vill utbilda sig till läkare i utlandet.

Det finns flera fördelar med att studera i Danmark: 1) som svensk läkarstudent behöver man inte betala någon studieavgift, 2) språket är nära besläktat med svenskan, 3) det finns goda infrastrukturella förbindelser med Sverige, 4) det finns mycket goda möjligheter till högre avlönade och lägre beskattade extraknäck och sommarjobb samt 5) landets läkarutbildningar har ett gott internationellt anseende vilket är en fördel ifall man funderar på en internationell läkarkarriär.

Det är även möjligt att skriva tentamen på svenska.


Visa Läkarutbildningar på en större karta

Svenska läkarstudenter per lärosäte

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid danska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Årskullarnas utveckling

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa en uppskattning av antalet nyantagna till läkarstudier i landet och hur de olika årskullarnas storlek har utvecklats över tiden (mätt enligt antalet läkarstudenter med studiemedel från CSN). Minskningar från ett år till ett annat beror inte nödvändigtvis på avhopp från läkarstudier utan kan även bero på byte till läkarutbildning i ett annat land, slut på CSN-studiemedel eller läkarexamen (det är inte heller säkert att första läsåret med studiemedel är första läsåret i läkarutbildning). Det förekommer också att läkarexamen blir uppskjuten på grund av olika omständigheter, till exempel studieuppehåll.

Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter i en datapunkt vore lägre än 3.

Studentboende