Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Antagning via folkhögskoleomdöme

Kvoten BF är tillgänglig för dem som uppfyller behörighetskraven och har ett samlat studieomdöme från en folkhögskola.

Studieomdömen ges enligt skalan 1,0 till 4,0 där det bästa möjliga resultatet är 4,0. Studieomdömet anges med en decimal sedan hösten år 2014.

Från höstterminen år 2010 till vårterminen år 2012 kallades kvoten för "BIV", "betygsgrupp 4". BIV återgick till att heta BF i samband med att kvoten BIII (utländska gymnasiebetyg) upphörde.

Högskoleprovet som skiljekriterium

När flera ansökande har samma ansökningspoäng används normalt lottning för att avgöra i vilken turordning de blir antagna.

För att minska inslaget av slump i betygskvoterna kan dock lärosätena välja att först rangordna dem inbördes utifrån deras poäng från högskoleprovet (hp), med innebörden att de som har högre hp-poäng blir antagna före dem som har lägre hp-poäng. Om flera ansökande har samma ansökningspoäng och samma hp-poäng blir det dock slumpen som avgör vem av dem som blir antagen först.

Samtliga lärosäten tillämpar antagning med hp-urskiljning för samtliga antagningsplatser i samtliga betygskvoter, inklusive BF, med undantag för Göteborgs Universitet där bara hälften av platserna per kvot omfattas av hp-urskiljningen.

Betygskvoterna berörs främst av hp-urskiljningen vid ansökningspoäng som är vanliga att ansökande har; poängskikt där det bara finns en ansökande påverkas inte alls medan hp-urskiljningen kan spela en mycket avgörande roll vid poängskikt där det finns många ansökande.

Betygskvoter som kännetecknas av att det finns många ansökande med maximal ansökningspoäng berörs särskilt mycket av hp-urskiljningen. BF-kvoten är det främsta exemplet på en sådan kvot, eftersom det finns många ansökande med 4,0 som folkhögskoleomdöme men bara ett fåtal BF-platser att konkurrera om. BII-kvoten (och den gamla BG-kvoten) har historiskt också kännetecknats av detta men i takt med att antalet ansökande med 22,50 sjunker utvecklas BII-kvoten mot att fungera mer som i föregående styckes beskrivning.

I betygskvoternas antagningstabeller anges "0,00" när den sist antagne i ett urvalsstegs hp-urskiljning inte har någon hp-poäng.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökningar inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Hur många platser som omfattas av kvoten för folkhögskoleomdömen beror på hur många ansökande som är behöriga inom kvoten, jämfört med antalet behöriga ansökande inom gymnasiebetygskvoterna.

Antagningspoäng

Så läser du antagningstabellerna

För att se statistiken från äldre antagningstillfällen behöver du bara bläddra till höger i tabellerna.

"varav andel antagna"

Detta avser andelen antagna bland dem som hade den lägsta poäng som krävdes för antagning. Personer som i urval 1 eller urval 2 ströks från listan över ansökande, till exempel på grund av att de antogs till ett högre rangordnat alternativ, har inte räknats med.

"varav andel antagna eller erbjudna"

Detta motsvarar "varav andel antagna", plus alla som erbjöds reservintag - oavsett om de tackade ja eller nej till platsen.

"totalt reservnummer från urval 1"

Detta anger den sist reservintagnes reservnummer vid urval 1. Det skiljer sig från summan av de föregående reservnumrena i den utsträckning som reserver, med bättre placering än den sist antagne, tackade nej till sina platser inför urval 2.

Färgkoder i tabellerna

mer information visas om du pekar på rutan
information saknas
ingen antogs / möjligheten användes inte
kvoten fanns inte / möjligheten fanns inte

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
5%3%6%4%6%4%4%3%4%3%4%2%3%1%3%2%3%2%2%2%2%1%1%1%2%1%2%1%2%1%2%2%2%2%3%2%4%3%4%3%3%4%
hp-urskiljning
1,301,551,401,551,401,651,451,651,601,601,401,751,601,851,651,701,601,701,501,701,701,90
Urval 2, reservnummer från urval 1
325 11 112
vilket motsvarade gränsvärdet
4,04,04,0 4,04,0 4,04,04,0 4,04,04,04,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
7%10%8% 4%6% 7%3%5% 5%3%4%3%3% 3%1%3%1%4%1%4%6%8%10%33%6%9%8%11%13%11%10%11%13%
hp-urskiljning
1,451,401,35 1,601,50 1,601,701,60 1,601,701,501,701,70
Reservintag, reservnummer från urval 2
33 1 11 11
totalt reservnummer från urval 1
36 3
vilket motsvarade gränsvärdet
4,04,0 4,0 4,04,0 4,04,0
varav andel antagna eller erbjudna
13%10% 7%
hp-urskiljning
1,301,45 1,60 1,501,60


Lunds Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
8%4%9%5%10%4%6%3%4%3%3%2%5%2%3%2%4%2%4%3%4%2%4%2%3%2%3%2%4%3%3%3%4%3%6%4%4%5%8%5%4%3%
hp-urskiljning
1,451,501,401,601,401,651,451,651,501,601,651,701,601,601,601,751,701,701,501,601,601,701,601,701,701,801,701,901,70
Urval 2, reservnummer från urval 1
141 21 22133
vilket motsvarade gränsvärdet
4,04,04,0 4,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
11%6%12% 13%7% 6%9%5%8%6%7%5%7%6%9%4%7%5%6%4%6%4%7%11%16%10%22%19%17%13%25%14%22%17%17%8%
hp-urskiljning
1,401,401,40 1,251,55 1,601,501,551,501,651,401,601,401,601,501,701,601,701,701,801,701,901,70
Reservintag, reservnummer från urval 2
73 2 4 3 2 1 1
totalt reservnummer från urval 1
116 6
vilket motsvarade gränsvärdet
4,04,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
varav andel antagna eller erbjudna
25%12% 13%
hp-urskiljning
1,201,45 1,45 1,60 1,40 1,60 1,60 1,60


Uppsala Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
6%2%7%4%7%4%4%3%4%3%4%3%4%1%3%2%3%2%3%2%2%1%2%1%2%1%2%1%2%2%3%3%5%2%3%2%5%3%4%3%4%3%
hp-urskiljning
1,401,501,501,351,351,601,451,601,501,601,551,551,451,751,601,751,601,601,501,501,701,701,801,701,601,60
Urval 2, reservnummer från urval 1
5211 21 5 1
vilket motsvarade gränsvärdet
4,04,04,04,0 4,04,0 4,0 4,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
12%7%10%5% 4%6% 8% 6% 6%4%5%3%5%3%6%3%4%3%4%2%7%11%23%13%11%15%10%13%14%20%25%22%18%20%
hp-urskiljning
1,251,251,301,50 1,501,45 1,30 1,60 1,601,601,501,501,601,701,801,701,601,60
Reservintag, reservnummer från urval 2
6 1 18 3 2 56 11
totalt reservnummer från urval 1
15 2 210 5
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,0 4,04,0 4,0 4,0 4,04,0 4,04,0 4,04,04,04,04,0
varav andel antagna eller erbjudna
35% 9% 8%23% 14%
hp-urskiljning
1,05 1,40 1,401,30 1,50 1,40 1,601,50 1,601,60


Göteborgs Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0 4,0 4,0
varav andel antagna
4%2%4%3%4%3%4%3%4%1%3%1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%1%4%2%2%2%5%3%2%2%3%3%4%3%5%4%4%6% 3% 3%
Urval 2, reservnummer från urval 1
1 1 11 11
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,0 4,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0 4,0 4,0
varav andel antagna
3% 7% 4%4% 4%3%4%1%4%1%3%2%6%4%4%3%8%5%7%10%12%12%21%14%17%20%17%13% 13% 17%
Reservintag, reservnummer från urval 2
2 4 111 1 2 1
totalt reservnummer från urval 1
2 5 122
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,0 4,04,04,0 4,0 4,0 4,0
varav andel antagna eller erbjudna
10% 11% 3%6%4%
med hp-urskiljning
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
4%2%4%3%4%3%4%3%4%1%3%1%1%1%1%1%2%1%1%1%1%1%
hp-urskiljning
1,501,651,551,701,551,501,501,701,451,801,451,701,551,701,751,751,701,901,801,901,802,00
Urval 2, reservnummer från urval 1
1 12 11161
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
7% 4%3% 4%4%2%4%3%2%1%4%1%3%2%
hp-urskiljning
1,40 1,401,50 1,701,501,701,501,701,701,901,701,901,601,80
Reservintag, reservnummer från urval 2
1 43412 1
totalt reservnummer från urval 1
1 105112
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,04,04,04,04,0 4,04,04,04,0
varav andel antagna eller erbjudna
6% 13%6%12%4%
hp-urskiljning
1,40 1,351,551,451,701,70 1,601,501,601,80


Linköpings Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
7%4%12%5%10%5%7%4%7%3%6%4%6%1%4%2%4%2%3%1%2%1%2%1%3%1%2%2%4%2%3%3%6%2%3%2%5%3%5%3%3%
hp-urskiljning
1,251,451,151,251,251,401,401,551,351,701,301,601,351,551,601,651,601,701,401,601,601,701,701,801,601,70
Urval 2, reservnummer från urval 1
32141
vilket motsvarade gränsvärdet
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
7%9%3%6%4%6%3%5%2%6%3%6%3%5%4%3%4%7%12%16%10%20%20%11%13%20%20%13%13%13%25%
hp-urskiljning
1,401,351,551,501,651,451,701,401,601,501,601,601,801,601,60
Reservintag, reservnummer från urval 2
1 3514692 2 14
totalt reservnummer från urval 1
1 89689
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,04,04,04,04,04,04,0 4,0 4,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna eller erbjudna
9% 13%23%6%19%15%
hp-urskiljning
1,35 1,351,151,401,451,501,201,60 1,50 1,601,50 1,60


Umeå Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
6%2%6%4%6%2%5%2%3%2%2%1%2%1%2%1%2%1%2%1%1% 1%1%1%1%1%1%2%1%2%2%2%2%3%2%6%3%5%3%3%4%
hp-urskiljning
1,151,451,401,351,301,651,351,651,551,551,501,551,601,551,601,601,501,601,401,501,60 1,601,701,601,701,701,801,80
Urval 2, reservnummer från urval 1
2
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,0 4,04,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
3% 3% 3%2%2% 2%2%2%1%2%2%4%6%9%6%15%8%9%10%17%11%14%11%10%14%
hp-urskiljning
1,45 1,50 1,401,501,60 1,601,701,601,701,601,801,80
Reservintag, reservnummer från urval 2
1 2 1
totalt reservnummer från urval 1
3
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,0 4,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna eller erbjudna
6%
hp-urskiljning
1,40 1,40 1,60 1,701,601,801,60


Örebro Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
Urval 1, gränsvärde
4,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
5%3%6%3%8%4%5%3%5%4%6%3%6%1%4%3%4%2%3%2%1%
hp-urskiljning
1,201,451,151,501,251,451,351,501,301,501,401,701,351,601,501,651,451,60
Urval 2, reservnummer från urval 1
1 11 4321
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,04,0 4,04,04,04,04,04,04,04,04,0
varav andel antagna
8% 6%4% 8%3%5%4%5%2%5%4%4%
hp-urskiljning
1,10 1,351,40 1,251,451,501,551,401,60
Reservintag, reservnummer från urval 2
2 4
totalt reservnummer från urval 1
2 5
vilket motsvarade gränsvärdet
4,0 4,0
varav andel antagna eller erbjudna
13% 19%
hp-urskiljning
1,30 1,25