Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Tentamensbibliotek för läkarstudenter

Det finns inte alltid tydliga studieanvisningar för vilka saker man förväntas kunna och på vilket djup. Gamla tentamina kan göra det lättare att fokusera studierna på rätt kunskapsområden, på rätt kunskapsnivå.

Frågor från gamla tentamina kan även användas som övningsfrågor efter inläsning och om tentamensfrågorna kommer från andra lärosäten så kan det hjälpa läkarstudenter på olika orter att hålla jämnare kunskapsnivåer. En grupp som kan ha särskilt stor nytta av det sistnämnda är de svenska läkarstudenterna vid utländska läkarprogram, där svensk terminologi och svenska rutiner inte är vardagsmat.

Dock innehåller läkarprogrammens hemsidor ofta bara ett begränsat antal gamla tentamina vilket kontrasterar mot tillgången på gamla TULE-prov och AT-prov. Det finns visserligen många digitala kopior av gamla tentamina i omlopp men för att ha tillgång till dem måste man känna rätt personer.

På denna sida sammanställs ett nationellt tentamensbibliotek, där gamla tentamina ska finnas fritt tillgängliga för alla läkarstudenter (och för läkare som vill repetera).

Juridik

En tentamen som har lämnats ut till provdeltagare vid ett tentamenstillfälle utgör en upprättad offentlig handling.

Gamla tentamina omfattas av offentlighetsprincipen.
Lärosäten är skyldiga att lämna ut dem, med undantag för om det skulle föreligger sekretessbeläggning (vilket normalt inte är fallet för tentamina vid högskolor och universitet). Ifall lärosätet skulle neka med hänvisning till att berörda tentamina inte har sparats så vore det istället ett brott mot en annan av Sveriges grundlagar, tryckfrihetsförordningen, enligt vilken alla handlingar ska arkiveras (Lundagård #8, 2012).

Gamla tentamina omfattas inte av upphovsrätten.
De får kopieras och spridas fritt.

Vill du dela med dig av en tentamen?

Ifall du vill dela med dig av en tentamen som verkar saknas på denna sida, maila den till adressen nedanför. Glöm inte att ange ditt namn eller ifall du önskar vara en anonym donator.

Karolinska Institutet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Lunds Universitet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Uppsala Universitet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Göteborgs Universitet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Linköpings Universitet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Umeå Universitet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11

Örebro Universitet

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Termin 5

Termin 6

Termin 7

Termin 8

Termin 9

Termin 10

Termin 11