Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Läkarprogram i Norge

De norska läkarprogrammen finns vid Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Universitetet i Tromsø samt Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) som finns i Trondheim. Samtliga lärosäten erbjuder studiestart till hösten och Universitetet i Oslo erbjuder även läkarstudier med start till våren.

Ansökan och behörighet

Samordna opptak är Norges motsvarighet till Sveriges antagning.se. Se särskilt information för svenska ansökande ("Spesielle opptakskrav" gäller översättning av kurskoder och inte behörighetskrav).

Blir du antagen till en norsk läkarutbildning så kommer du att behöva visa upp ett färskt utdrag ur polisens belastningsregister. Ifall du har någonting inskrivet där så måste utdraget skickas in tidigt. Ansökande med grov brottslighet i bakgrunden kan eventuellt nekas tillträde till läkarutbildningen.

OBS! Ansökningar görs i februari, även för vårterminsstarten i Oslo nästa år!

Behörighet

Precis som Sverige har Norge en särskild behörighet till läkarstudier, bestående av vissa specifika kurser som motsvarar dessa svenska:
Matematik A + B + C
Kemi A + B
Fysik A

Antagningskvoter

Svenskar kan normalt bli antagna genom två antagningskvoter: førstegangsvitnemål-kvoten och ordinær-kvoten.

Ordinær-kvoten omfattar samtliga ansökande och man kan använda förbättrade betyg i sin ansökan.

Førstegangsvitnemål-kvoten är tillgänglig till året man fyller 21 år. Man måste även ha slutfört gymnasieutbildningen på normal tid (undantag kan dock ges vid särskilda skäl) och betygskompletteringar kan inte användas, varken för behörighet eller för förbättring av sitt genomsnitt.

60% av platserna vid Universitetet i Tromsø hör till antagningskvoter som är reserverade för ansökande som kommer från nord-Norge (man måste vara bosatt där sedan minst 10 år ELLER uppfylla 3 av 5 villkor: en förälder är bosatt i nord-Norge sedan minst 10 år, man är född i nord-Norge, man har tidigare bott 10 år i nord-Norge, man tog grundskoleexamen i nord-Norge, man tog gymnasial examen i nord-Norge). Utav de platser som är reserverade för nord-Norge skall minst 8 gå till ansökande från Nord-Troms eller Finnmark (enligt motsvarande kriterier). Därutöver är även 2 platser reserverade för ansökande med samisk bakgrund.

(Fram till år 2003 fanns det även antagningskvoter för NTNU-administrerade studieplatser som var uppköpta i utlandet för att motverka den inhemska läkarbristen. Det gick då att bli antagen till norska läkarstudier i England, Skottland, Irland, Nederländerna, Tyskland, Malta eller Australien.)

Beräkning av norsk ansökningspoäng

Norsk ansökningspoäng beräknas olika för førstegangsvitnemål-kvoten (skolepoeng) respektive ordinær-kvoten (konkurransepoeng). För att räkna ut din ansökningspoäng utifrån svenska gymnasiebetyg, följ nedanstående anvisningar för uträkningen år 2015:

1. Konvertera ditt svenska betygsvärde UTAN svenska meritpoäng och multiplicera resultatet med 10 (eller se diagrammet nedanför). För förbättring av betyg, se sidan Nye fag og forbedringer.

2. Lägg till realfagspoeng och språkpoeng (ungefär "norska meritpoäng"; maximalt 4 poäng, motsvarande komvuxkurser ska också räknas).

Poängsumman hittills är skolepoengen som används i førstegangsvitnemål-kvoten.

3. Lägg till alderspoeng (maximalt 8 poäng).

4. Lägg till tilleggspoeng (maximalt 2 poäng).

Din totala poängsumma är din konkurransepoeng som används i ordinær-kvoten. Du kan alltså få upp till 14 extrapoäng utöver ditt norska betygsvärde.

Konvertering av betygsvärden

I diagrammet nedanför kan du snabbt se vad svenska betygsvärden (UTAN meritpoäng) motsvarar vid ansökningar till Norge, före tillägg av norska extrapoäng enligt ovan.

Vilken konverteringsskala som gäller för just ditt betyg beror på ditt examensår. För betyg från linjegymnasiet gäller ytterligare en annan konverteringsskala.

Antagningsstatistik

Tabellerna nedanför visar antagningsgränser i den nationella urvalsprocessen (lokal reservantagning ej medräknad).

År 2009 ersattes den tidigare primær-kvoten med førstegangsvitnemål-kvoten. Att antagningsgränserna före år 2009 ibland överskrider 74 poäng beror på att ännu högre poäng var möjliga innan dess.