Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Läkarprogram i Storbritannien och Irland

Det finns sammanlagt fem länder på de brittiska öarna: England, Skottland, Wales, Nordirland och Irland. Utav dessa ingår de fyra förstnämnda i det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland. Republiken Irland är självständig.

Samtliga fem länder är naturligt engelskspråkiga, om än med varierande grader av minoritetsspråk (till exempel är minoritetsspråket irländska det formellt officiella språket i Irland). Brittisk högre utbildning har även ett anseende i absolut världsklass.

Läkarexamen i Förenade Konungariket eller Irland blockerar inte möjligheten att genomgå AT i Sverige.

Svenska läkarstudenter per lärosäte (UK)

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid Förenade Konungarikets läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

England

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid engelska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Skottland

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid skotska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.

Wales

Inget lärosäte har hittills nått upp till 3 svenska läkarstudenter.

Nordirland

Inget lärosäte har hittills nått upp till 3 svenska läkarstudenter.

Irland

I diagrammet nedanför kan du läsa av antalet svenska läkarstudenter som fick studiemedel från CSN vid irländska läkarprogram under olika läsår. Data redovisas ej när antalet svenska läkarstudenter vid ett lärosäte är lägre än 3.