Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Antagning via alternativt urval

Alternativa urval är tillgängliga för dem som uppfyller behörighetskraven och de ytterligare villkor som ställs.

Ofta krävs en särskild, extra anmälan till det enskilda lärosätet; läs på lärosätenas hemsidor för information om hur man går till väga för att ansöka till ett alternativt urval.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet antagna i urval 1 och urval 2 för de olika typerna av alternativt urval sedan höstterminen år 2006. Observera att några tidigare antagningskvoter har räknats med i dessa summor. Före HT06 klumpades DA och de lokala urvalen ihop som Övriga sökande.

Särskilda skäl och direkt antagning

Kvoten DA används för antagning av ansökande som tidigare har beviljats uppskjuten studiestart, respektive för ansökande som efter individuell prövning har beviljats antagning med förtur på grund av särskilda skäl.

Särskilda skäl för antagning kan vara till exempel medicinska eller sociala omständigheter som gravt påverkat gymnasiestudierna. Det kan även röra sig om en ovanlig och värdefull fördel. Generella regler saknas och bedömningar görs från fall till fall.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

PIL vid Karolinska Institutet

Prov- och intervjubaserat urval till läkarprogrammet (PIL) erbjuder blivande läkarstudenter en alternativ väg till antagning.

PIL sker i tre steg: preliminärt urval (för kallelse till nästa steg), provbaserat urval (för kallelse till nästa steg) samt intervjubaserat urval (för att bestämma en ansökningspoäng). Varje delurval låter endast ett begränsat antal ansökande gå vidare till nästa steg.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet återstående ansökande vid olika steg i urvalsprocessen samt antalet antagna i urval 1 respektive 2.

Anmälan

För att bli kallad till PIL måste man skicka in en särskild ansökan som baseras på vilken hp-poäng man har sedan tidigare. Endast tidigare hp-resultat kan användas - man kan inte komplettera sin ansökan med resultat från högskoleprovet som infaller efter ansökningens deadline.

Observera att deadline för anmälan ligger tidigare än UHR:s deadline för ansökningar!

Preliminärt urval

De med tillräckligt bra hp-poäng får en kallelse. Lottning kan användas för att avgöra vilka som blir kallade utav dem som har den lägsta poäng som krävs för kallelse (men ifall kallelserna räcker till nästan alla i ett poängskikt görs dock ofta ett undantag även för de återstående, se till exempel vårterminen 2010).

Till och med vårterminen år 2010 kunde man även få inbjudan till PIL ifall man i urval 2 inför den senaste antagningen fick reservplats #200 eller bättre i BG-kvoten, alternativt #5 eller bättre i BF-kvoten. Efter höstterminen år 2004 gick gränsen för inbjudan alltid vid 20,00 i BG-kvoten respektive vid 4 i BF-kvoten.


Preliminärt urval
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
Gräns för kallelse till prov
1.401.45 1.301.401.201.501.401.501.401.401.501.601.601.601.601.601.601.701.701.701.701.60
varav andel kallade till prov
71%64% 62%80% 46%71%38% 72%64%40%35%

Provbaserat urval

Det provbaserade urvalet sker genom ett begåvningstest där man i varje uppgift skall lista ut vilket svar som är korrekt. Det krävs inga särskilda förkunskaper men man bör vara bekant med matematik, huvudräkning, talserier, logik, problemlösning och visuell igenkänning av mönster.

I samband med provet ska man även skriva en levnadsbeskrivning. Man får inte ta med sig några anteckningar men man får tillgång till kladdpapper att skriva på. Levnadsbeskrivningen går ut på att man ska berätta om sig själv, om sitt liv och om varför man vill bli läkare. Levnadsbeskrivningen får vara upp till tre A4-sidor lång och ska skrivas på 60 minuter.

Det är möjligt att få förlängd skrivningstid ifall man (till exempel) har dyslexi. Mer information om detta kommer med kallelsen.

Ifall det finns fler ansökande med samma provpoäng än vad det finns intervjutillfällen att fördela så används lottning för att avgöra vilka som går vidare till intervjuerna och vilka som inte gör det.


Provbaserat urval
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
Högsta möjliga provpoäng
4048 48484848484848484848484848484845454545187
Gräns för kallelse till intervjuer
2127 27283231313132303031313130303128262727139
varav andel kallade till intervjuer
27%58% 46% 60%54% 56%50%43%

Intervjubaserat urval

Det intervjubaserade urvalet bygger på två intervjuer där levnadsbeskrivningen används som utgångspunkt. Den högsta intervjupoäng som går att uppnå är 70. Poängen man får i intervjuerna är den poäng som slutligen används i urvalsprocessen.

Ifall man vid ett försök inte får tillräckligt hög intervjupoäng för att bli antagen så kan man ansöka och försöka igen vid senare PIL-tillfälle. Den intervjupoäng som man får vid ett tillfälle gäller enbart för just det tillfället. Vid ett eventuellt nytt tillfälle så får man två nya intervjuare och poängsättningen påverkas inte av tidigare poängsättningar.

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa hur många ansökande som fick vilken intervjupoäng vid olika tillfällen.

Antagningstabell


Karolinska Institutet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
Urval 1, gränsvärde
505550555555555555555550505550505050504545404045
varav andel antagna
10%82%3%27%60%52%81%65%86%59%64%3%47%93%28%36%79%77%88%15%100%17%67%38%
Urval 2, reservnummer från urval 1
1 1121 1
vilket motsvarade gränsvärdet
50 55555555 55 5050505050454040404545
varav andel antagna
17% 53%85%72%90% 68% 28%36%79%81%92%15%11%18%73%63%
Reservintag, reservnummer från urval 2
145 4 2433111135
totalt reservnummer från urval 1
246 5
vilket motsvarade gränsvärdet
555555 50 505050505045354040
varav andel antagna eller erbjudna
95%71%91% 63%

Betyg plus högskoleprov

Kvoten AU1 (AU3 till och med HT13) används för ett alternativt urval vid Umeå Universitet. Ansökningspoängen beräknas genom att addera ansökarens gymnasiala betygsgenomsnitt och densammes aktuella högskoleprovspoäng multiplicerad med 10.

Meritpoäng räknas och därmed är högsta möjliga ansökningspoäng 42,5. Kompletterade betyg räknas också.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabell


Umeå Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
Urval 1, gränsvärde
35,3436,3935,5036,5935,7936,7036,4037,4937,0937,7537,1538,2037,5038,4737,70
varav andel antagna
100%100%100%100%100%100%50%100%100%100%100%100%25%100%100%
Urval 2, reservnummer från urval 1
16131813172711141520915114114
vilket motsvarade gränsvärdet
34,9036,0735,0836,1535,5536,2836,2737,0936,7437,3036,9437,8437,4037,7037,30
varav andel antagna
100%100%100%100%50%100%100%100%100%50%100%100%100%67%14%
Reservintag, reservnummer från urval 2
15 163413623
totalt reservnummer från urval 1
38 3069295043
vilket motsvarade gränsvärdet
34,74 36,7037,2037,1537,6037,00
varav andel antagna eller erbjudna
100% 100%67%50%50%100%

Arbetslivserfarenhet

Kvoten HPSU vid Linköpings Universitet kräver minst 2 års relevant arbetslivserfarenhet. Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet, med +1,0 extra poäng till dem som har tillräckligt mycket utav relevant arbetslivserfarenhet efter gymnasieexamen.

Kvoten AU3 (AU2 till och med HT13) vid Umeå Universitet kräver minst 5 års relevant arbetslivserfarenhet som kräver högre utbildning, till exempel som legitimerad sjuksköterska eller som socionom. Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Linköpings Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
Urval 1, gränsvärde
2,452,502,502,552,552,602,552,552,552,552,552,602,502,452,552,452,452,502,502,50
varav andel antagna
83%80%100%100%56%100%11%71%100%57%40%100%67%29%100%100%33%80%50%67%
Urval 2, reservnummer från urval 1
41 33422 1 2
vilket motsvarade gränsvärdet
2,452,45 2,552,552,552,552,50 2,55 2,50 2,452,502,502,50
varav andel antagna
33%33% 89%29%56%100%18% 60% 100% 50%80%33%67%
Reservintag, reservnummer från urval 2
3 1 333512 34
totalt reservnummer från urval 1
4 1 35351
vilket motsvarade gränsvärdet
2,40 2,55 2,552,452,452,452,402,40 2,402,30
varav andel antagna eller erbjudna
50% 71% 100%100%83%33%14%


Umeå Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
Urval 1, gränsvärde
797797798799797798796799798799798797799797797799798
varav andel antagna
33%100%100%100%100%100%50%100%100%100%100%100%100%100%50%100%
Urval 2, reservnummer från urval 1
2 2 11 11
vilket motsvarade gränsvärdet
797 795 798797 796797
varav andel antagna
100% 50% 100%100% 100%100%
Reservintag, reservnummer från urval 2
33511
totalt reservnummer från urval 1
33522
vilket motsvarade gränsvärdet
794794794795796
varav andel antagna eller erbjudna
100%100%100%100%100%

Doktorsexamen

Kvoten DLÄK vid Lunds Universitet är ett alternativt urval för dem som har avlagt doktorsexamen. Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Kursen "biomedicin för disputerade" är en kurs vid Göteborgs Universitet som är tillgänglig för dem som har avlagt doktorsexamen i medicin och förvärvat kunskaper motsvarande läkarprogrammets cellbiologi. Efter att ha läst kursen hoppar man in i slutet av tredje terminen vid läkarprogrammet. Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Kvoten AU2 (AU1 till och med HT13) vid Umeå Universitet är ett alternativt urval för dem som har avlagt doktorsexamen. Rangordning av ansökande sker utifrån högskoleprovet.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Lunds Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
Urval 1, gränsvärde
1,451,85 1,401,250,900,901,301,30
varav andel antagna
100%100% 100%100%100%100%100%100%
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
1
totalt reservnummer från urval 1
1
vilket motsvarade gränsvärdet
1,00
varav andel antagna eller erbjudna
33%


Göteborgs Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
Urval 1, gränsvärde
1,351,601,551,551,401,751,351,701,801,801,401,501,60
varav andel antagna
100%33%100%100%50%50%100%100%
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
1,351,601,551,401,351,651,351,601,801,801,401,501,60
varav andel antagna
100%33%100%100%
Reservintag, reservnummer från urval 2
3 24 251
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
1,35 1,45 1,551,651,70
varav andel antagna eller erbjudna


Umeå Universitet
vt21
ht20
vt20
ht19
vt19
ht18
vt18
ht17
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
Urval 1, gränsvärde
799798799797799797795799798796798796797797796796796
varav andel antagna
100%100%100%100%100%100%100%100%50%100%100%50%100%100%50%100%
Urval 2, reservnummer från urval 1
2 1
vilket motsvarade gränsvärdet
794 798
varav andel antagna
100% 100%
Reservintag, reservnummer från urval 2
1
totalt reservnummer från urval 1
1
vilket motsvarade gränsvärdet
796
varav andel antagna eller erbjudna
33%