Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Farmakologi för läkarstudenter

Farmakologi är en av de viktigaste kunskaperna för läkare. Kunskaper i farmakologi är fundamentala för utövandet av klinisk medicin och för förståelsen av vad man egentligen sysslar med. Farmakologin kan sägas vara lika central för de medicinska läkaryrkena som anatomin är för de kirurgiska.

På denna sida finns studiematerial som underlättar inlärning och underhåll av farmakologiska kunskaper.

Vad är en drog?

I vardagligt tal syftar ordet "drog" ofta på någonting som är beroendeframkallande, farligt och olagligt men inom farmakologin har ordet en bredare betydelse: en kemisk substans som kan påverka organismer biologiskt (och som inte är ett näringsämne). På denna sida används ordet "drog" i dess farmakologiska betydelse.

Farmakologiska principer

Farmakokinetik

Farmakokinetik omfattar kroppens absorption, distribution, metabolism och utsöndring av droger - "vad kroppen gör med droger".
(28 frågor)
(40 frågor)
(42 frågor)
(17 frågor)

Farmakodynamik

Farmakodynamik behandlar förhållandet mellan drogers kvantiteter och effekter - "vad droger gör med kroppen".
(31 frågor)
(73 frågor)

Andra aspekter

Skeenden som omfattar både farmakokinetik och farmakodynamik.
(17 frågor)
(11 frågor)
(18 frågor)

Nervsystemets farmakologi

Synapser är de strukturer som neuronerna använder för att förmedla signaler till andra celler. Synapser har alltså en central roll i nervsystemets funktion.
(13 frågor)

Perifera nervsystemet

Det perifera nervsystemet omfattar alla delar av nervsystemet som inte ingår i hjärnan eller ryggmärgen.

Det autonoma nervsystemet omfattar alla delar av det perifera nervsystemet som inte är viljestyrda.
(37 frågor)