Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Möjligheter för läkarstudenter

På denna sida sammanställs professionella och sociala möjligheter under läkarstudier i Sverige. Perspektivet är relativt övergripande; för möjligheter som är mer lärosätesspecifika, se sidan Läkarprogram i Sverige).

Livet är inte en tävling - men många ansökningar är det

Ideella engagemang och ansvarstagande uppdrag är mer imponerande i ett curriculum vitae (CV) än datorspelande och festande. Aktiviteten kan också vara en riktigt givande upplevelse i sig själv, särskilt om det gäller någonting som du har ett personligt intresse för.

Nätverkandet och kontakterna som du får via engagemanget kan också leda till möjligheter som du annars inte skulle ha haft. Att svensk läkarutbildning sker utan betygsättning gör det ännu viktigare att samla på sig kontakter, referenser och rekommendationer.

Även om du avser att stanna i Sverige efter läkarexamen kan det ovanstående fortfarande vara viktigt; att Sverige har "läkarbrist" betyder inte att det är brist på konkurrens om attraktiva möjligheter.

Funderar du på att arbeta i USA i framtiden så bör du ta en särskilt god titt på tråden Specialisering i USA för mer konkreta tips om samlande av meriter.

Sveriges läkarförbund Student

Sveriges läkarförbund Student (förkortas inte SLS) är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund (SLF) som omfattar nästan hela Sveriges läkarkår och ingår i Sveriges akademikers centralorganisation (SACO).

Flertalet av Sveriges läkarstudenter är medlemmar i Läkarförbundet Student. Inom lokalavdelningarna vid de svenska läkarprogrammen arbetar de främst med frågor som berör läkarstudenterna vid de respektive lärosätena. De arrangerar bland annat lunch- och kvällsföreläsningar, temakvällar och arbetsmarknadskvällar dit landsting kommer för att marknadsföra sig inför AT och sommarjobb.

På nationell nivå arbetar de med frågor som berör alla läkarstudenter inom Sverige och representerar dem inom Läkarförbundet, inom SACO Studentråd samt gentemot politiska makthavare, landsting och media.

Svenskar som utbildar sig till läkare utanför Sveriges gränser kan ansluta sig till Sveriges läkarförbund Student Utland som arbetar för att främja deras möjligheter och rättigheter i Sverige, under och efter studietiden.

Kandidatföreningen

Kandidatföreningen (KF) är en dotterförening till Svenska Läkaresällskapet (SLS), en politiskt och fackligt obunden ideell organistation.

KF vänder sig till läkarstuderande och AT-läkare i Sverige och arbetar med att främja läkares utveckling inom utbildning, vetenskap och etik. Detta sker bland annat genom seminarier, journal clubs och tisdagssammankomster.

SLS anordnar varje år Medicinska Riksstämman (MR), Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats för hälso- och sjukvårdens utveckling. MR samlar tusentals läkare, sjuksköterskor, forskare, studenter, politiska beslutsfattare och representanter från näringslivet. Under MR anordnas även Kandidatdagen som innehåller bland annat symposier, föreläsningar och praktiska prova-på-moment för läkarstudenter och läkare tidigt i karriären. Som besökare kan man även deltaga i det övriga vetenskapliga programmet och botanisera i utställningen som har ett omfattande scenprogram.

KF finns och arrangerar aktiviteter vid samtliga svenska läkarprogram. Ifall du är intresserad av att medverka, kontakta din lokalortsrepresentant för mer information.

Som medlem i KF är du med och utvecklar och påverkar SLS verksamhet och du får även tillgång till bland annat dessa medlemsförmåner:

IFMSA

International Federation of Medical Students' Associations (IFMSA) är en internationell ideell organisation för läkarstudenter. IFMSA grundades 1951 och dess syfte är att ge blivande läkare en god introduktion till globala hälsofrågor. IFMSA arbetar främst med humanitära frågor och att främja internationell förståelse. I skrivande stund utgörs IFMSA av mer än hundra föreningar från 95 länder.

IFMSA Sweden anordnar flera olika aktiviteter för läkarstudenter på de olika studieorterna. Gemensamt för de olika aktiviteterna är att de har en trevlig och social stämning, kompletterar läkarutbildningen på något sätt och har någon grad av internationell anknytning.

IFMSA tar inte ut någon medlemsavgift - deltagande är gratis!

Internationella studentutbyten

IFMSA ordnar praktik- och forskningsutbyten för läkarstudenter från olika delar av världen. I Sverige innebär det att man kan vara med och ta emot utländska läkarstudenter på sommaren, till exempel genom sociala aktiviteter.

Deltagande utgör inte bara en fantastisk chans att få lära känna människor från andra länder, det räknas också som meriterande för egna ansökningar om IFMSA-utbyten.

Kärleksakuten

Kärleksakuten gör utryckningar till skolor och fritidsgårdar för att informera tonåringar om sexualitet och samlevnad. Läkarstudenter ges också möjlighet att utbilda sig inom sexualupplysning och bli certifierade sexualupplysare.

Kärleksakuten utgör även en miljö där man kan diskutera relationer, sexologi, normer, genus och jämställdhet. På Kärleksakutens hemsida hittar du utförligare information.

Nallesjukhuset

Nallesjukhuset förebygger läkarskräck hos små barn genom att pyssla om deras nallar (och barbiedockor, dinosaurier, ormar och truckar) och tränar samtidigt läkarstudenter i hur man bemöter barn som läkare. Vid sidan av utryckningarna anordnas det även utbildningar och föreläsningar.

Vård för papperslösa

IFMSA anser att papperslösa människor skall ha rätt till sjukvård i enlighet med barnkonventionen och Förenta Nationernas grundläggande mänskliga rättigheter. IFMSA anser även att svensk sjukvårdspersonal inte ska tvingas bryta mot yrkesetiska regler genom att behandla patienter olika och inte ge vård utifrån behov.

IFMSA arbetar i frågan genom utbildning, opinionsbildning, kontakter med politiker, sajten vardforalla.se och stöd till kliniker som vårdar papperslösa.

Nationella och internationella möten

Vid flera tillfällen under varje år arrangeras nationella och internationella möten för läkarstudenter. Alla läkarstudenter är välkomna och det är ett bra tillfälle att få resa och träffa läkarstudenter från andra delar av Sverige och världen.

Mer information

Hemsidan för IFMSA Sweden innehåller utförligare information om dessa och andra aktiviteter som anordnas av IFMSA.

Andra nationella föreningar för läkarstudenter

Studentkårer finns vid varje svenskt lärosäte. Studentkårerna finns främst till för att bedriva utbildningsbevakande arbete men studiesociala aktiviteter förekommer också. På nationell nivå möts kåraktiva läkarstudenter inom Ordförandekonventet för Medicinstudenter i Sverige (OMSiS).

Kristna Läkare och Medicinstudenter (KLM) håller bland annat gemenskapskvällar, föredrag, symposier och studentläger samt förmedlar resestipendier. KLM medverkar även i medicinsk-etiska debatter, bland annat i frågan om samvetsfrihet.

Socialistiska Läkare "strävar efter ett klasslöst samhälle som är rättvist, jämställt och jämlikt med avseende på etnicitet, kön, religion, sexualitet, könsidentitet, könsuttryck och funktionalitet". Bland aktiviteterna ingår bland annat kurskvällar, debattartiklar och demonstrationer - alltihopa socialistiskt. De driver även en kooperativ vårdcentral.

Utlandsstudier

För många läkarstudenter är det en mycket givande upplevelse, ofta en av de bästa under hela utbildningen, att studera en tid i utlandet. Man växer som människa av att tänja på sina egna gränser och uppleva nya, främmande saker. Man får andra perspektiv och kan se redan bekanta saker i nytt ljus.

Det ger även nyttiga erfarenheter inför ett arbetsliv som blir allt mer internationaliserat, avseende både hur själva arbetet utförs och utvecklas såväl som hur patientunderlaget förändras. Man får nya vänner som man aldrig skulle ha träffat annars. Man får minnen för livet.

Ifall du vill studera utomlands under en eller flera delar av läkarprogrammet så finns det flera alternativ:

Utbytesstudier kan omfatta kortare kurser eller hela terminer. Beroende på hur väl de utländska studierna matchar de svenska kan du eventuellt behöva läsa in missade kursmoment i Sverige. Om du funderar på utlandsstudier, tveka inte att prata med din internationella studievägledare!

Saker att tänka på inför utlandsstudier

Byråkratin kan ta månader att klara av (mest på grund av mycket väntetid) och om du är sent ute så kan det sluta illa. Få allt pappersarbete avklarat tidigt!

Bekanta dig med det aktuella landets inreseregler - vissa länder har särskilda regler, till exempel USA. Beroende på vilket land det rör sig om kan du även vara tvungen att genomgå en medicinsk undersökning hos en specifik läkare flera månader före resan, särskilt om du skall ha med patienter att göra.

Ansök om ett visum ifall det krävs för inresa i det tänkta landet (dess ambassader har mer information). Observera att länder har specifika visa för studier respektive arbete (och att det aldrig är en bra idé att ägna sig åt en verksamhet som man saknar visum för, till exempel medger inte USA:s "visa waiver program" att du ägnar dig åt studier eller arbete under vistelsetiden).

Ordna ett pass hos polisen - passet är din legitimation utomlands och bör tas med även vid resor inom EU. Skulle det uppstå en kris så går det att ordna ett provisoriskt pass. Observera att en del länder kräver att ditt pass skall räcka i minst sex månader längre än din vistelse i landet!

Ordna alla försäkringspapper (görs via din medicinska fakultet, ditt försäkringsbolag respektive försäkringskassan). Det är viktigt ifall du skulle behöva sjukvård i utlandet. Ta reda på hur väl din hemförsäkring eller olycksförsäkring täcker tänkbara problem vid utlandsresor.

Till utlandet skall du ta med dig en utskrift av ditt flygkvitto för resan, inklusive återresan.

Det kan vara möjligt att få ett resestipendie vilket skulle göra din resa billigare - kolla med din medicinska fakultet.

Ta reda på vilka vaccinationer du eventuellt behöver ta inför resan, samt hur tidigt.

Efter återkomsten behöver du troligen MRSA-testas. Var noga med att ta reda på vilka regler som gäller i ditt landsting; i exempelvis Region Skåne får man inte återgå till vårdrelaterad verksamhet (inklusive läkarutbildning) innan man har blivit testad.

Externa kliniska placeringar

En extern klinisk placering innebär att du utför en klinisk placering någon annanstans än vid ditt läkarprograms vanliga sjukhus och vårdcentraler.

En extern klinisk placering är en chans till miljöombyte, en möjlighet att se andra sjukvårdsorganisationer och handlägga "exotiska sjukdomar" (till exempel harpest) som kanske inte förekommer särskilt ofta vid ens normala lärosäte.

En mycket konkret fördel med externa kliniska placeringar är att du får en handledare alldeles för dig själv, eller möjligtvis delad med någon enstaka annan läkarstudent, istället för att behöva konkurrera med ett halvdussin-dussin andra läkarstudenter om handledning.

Det händer att läkarstudenter vid de stora centrala sjukhusen upplever att handledare är slutkörda eller "leds på läkarstudenter" men vid en extern klinisk placering ses man snarare som ett intressant tillskott till personalen, och ofta även en potentiell framtida rekrytering, vilket kan ge en helt annorlunda upplevelse. Tillsammans med de andra fördelarna kan det bli en av dina mest givande kliniska placeringar under hela läkarutbildningen.

En extern klinisk placering kan också vara ett bra sätt att utöka sitt kontaktnät inför framtiden, till exempel för att lättare ordna ett vikariat som underläkare nästa sommar.

En extern klinisk placering måste inte nödvändigtvis göras i Sverige men den vanligaste varianten är troligen att man utför någon klinisk vårdcentralsvecka vid sin hemort. En annan variant, som sägs vara populär i Sveriges södra halva, är att läkarstudenter med skidlängtan under vintern söker sig till en fjällnära placering tillsammans med kompisar för att varva läkarstudierna med vintersportande under några veckor.

När och hur man kan genomföra externa kliniska placeringar beror på kursplanen och de kursansvariga för den aktuella terminen; den externa kliniska placeringens innehåll bör motsvara den interna kliniska placering som man byter ut och det bör inte heller förekomma några krockar med obligatoriska moment.

Forskning

Som läkarstudent har man, utöver examensarbetet, goda möjligheter att bedriva forskning vid sidan av studierna eller under somrarna. Beroende på ort, ämnesområde och andra omständigheter kan det vara möjligt att få stipendiepengar eller kurspoäng för detta ändamål (det kan rentav vara möjligt att bli färdig med läkarprogrammet en termin tidigare).

När man har kommit längre i sin läkarutbildning finns det även möjlighet att påbörja professionella forskningsstudier som kan leda till akademiska titlar; i teorin kan man till sin läkarexamen hinna uppnå medicine licentiat som under 1900-talet var den akademiska titel som motsvarade en läkarexamen.

Forskning som läkarstudent innebär inte bara en möjlighet att "provsmaka" ett medicinskt område inför framtida val av specialisering, det utgör även en chans att få värdefulla kontakter och en värdefull merit i sitt CV. Varje projekt som du medverkar i kan öppna nya dörrar; ifall du gör ett bra intryck på din handledare så kan det kanske leda till att denne kan föreslå dig till en av sina bekanta som arbetar med ett mycket spännande projekt.

Tålamod, intelligens och kreativitet är egenskaper som är bra att ha när man ägnar sig åt forskning. Färdigheter inom tabellprogram (till exempel MS Excel), bokföring, statistik och programmering kan också vara mycket goda tillgångar och göra dig produktiv utöver vad som kan förväntas av en läkarstudent.

Ifall du är intresserad av att börja forska så kan du börja med att prata med din studievägledare om vilka möjligheter och förutsättningar som finns. För att sedan hitta ett intressant projekt att arbeta med kan du 1) prata med nämnda studievägledare, 2) höra dig för bland dem som arbetar med området och 3) söka på universitetets hemsida, internet eller artikeldatabaser efter tänkbara handledare vid ditt lärosäte. Även om en person som du hittar inte har något projekt på gång, eller saknar möjlighet att handleda dig, så kan den kanske åtminstone tipsa dig om någon annan som du kan kontakta.

Ifall ämnet som du är nyfiken på inte är tillräckligt starkt representerat vid ditt lärosäte, eller ens i landet, så kan du vidga vyerna och se lite längre bort; det går att göra tillfälliga gästbesök på andra orter och beroende på forskningens natur kan det också vara möjligt att göra stora delar av arbetet på distans. Ifall du är riktigt intresserad av ett visst forskningsämne eller forskningsteam på en annan ort så kan du även överväga att byta lärosäte; att vara antagen till forskarstudier vid ett lärosäte är en av de omständigheter som allra mest underlättar ett eventuellt direktbyte till ett nytt läkarprogram.

Tävlingar

Idrott

Medicinar-SM är en årligen återkommande tävling, med början år 1994, där läkarstudenter från de olika lärosätena (studentkårerna) tävlar mot varandra i olika sportsliga grenar. Umeå Universitets läkarstudenter var länge de förhandstippade segrarna men på senare år har andra lärosäten börjat hävda sig.

Författarskap

Stora Primärvårdspriset är en tävling i uppsatsskrivande som anordnas av Primärvården Göteborg. Tävlingen är öppen för alla läkarstudenter i Sverige och utlandet. Uppsatserna ska handla om ett ämne som anges på tävlingens hemsida, vara skrivna på svenska och omfatta maximalt 25.000 tecken - besök hemsidan för närmare detaljer. På tävlingens hemsida finns även en lista över tidigare års finalister.

Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi (SFMP) anordnar tillsammans med Kandidatföreningen årliga skrivartävlingar inom temat medicinsk psykologi. Det finns förstapris, andrapris och även möjlighet till ett mindre pris med hedersomnämnande. Vinnande texter publiceras i SLS Aktuellt och Bulletinen för Medicinsk Psykologi. Publicering och presentation kan ske även i andra sammanhang.

Utmärkelser

Årets läkarstudent är en utmärkelse som instiftades av Kandidaterna, en självständig organisation för läkarstudenter i Göteborg, för att "lyfta fram insatser som läkarstudenter gjort för sina medmänniskor". Utmärkelsen är öppen för läkarstudenter vid svenska lärosäten. Utförligare information och en lista över tidigare mottagare finns på Årets läkarstudents hemsida.

Asklepiospriset delas årligen ut av Kandidatföreningen. Priset delas ut i två kategorier, "bästa publicerade vetenskapliga artikel" respektive "bästa projektarbete". Prisutdelningen sker under Medicinska Riksstämman i slutet av året och vinnarna presenterar sina arbeten under prisceremonin. För att ansöka om priset måste man vara medlem i Kandidatföreningen.

Stipendier

Stipendier finns till för att stödja olika aktiviteter och människor. Beroende på vilka villkor som ställs för erhållandet av ett stipendium kan det, utöver det ekonomiska bidraget, även tjäna som en meriterande utmärkelse. Du kan läsa mer om stipendier på sidan Ekonomi för läkarstudenter.

Arbete

Arbeten sommartid eller parallellt med studierna utgör en möjlighet att vinna kontakter, meriter och värdefulla erfarenheter. Detta utgör dock ett så pass stort ämne att det har en egen sida, Jobb för läkarstudenter.