Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Månadsarkiv: november 2013

Mycket snabb ökning av seniora läkare i Sverige

En allt större andel av läkarna väljer att fortsätta arbeta bortom 65 års ålder; på bara tio år har frekvensen ökat från 43 % till 70 %, enligt beräkningar som baseras på siffror från Socialstyrelsens statistikdatabas. Om utvecklingen håller i … Läs mer

Allt ojämnare läkarfördelning i Sverige

Sveriges läkartäthet har ökat betydligt sedan år 1995 – men skillnaderna mellan länen har inte minskat utan tvärtom blivit ännu större, visar statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas. Skillnaderna var redan stora till att börja med; år 1995 var skillnaden mellan högsta … Läs mer

Över 7.000 läkarstudenter i Sverige

Vårterminen 2013 hade Sverige över 7.000 läkarstudenter, en kraftig ökning jämfört med vårterminen 2000 då Sverige hade drygt 4.400 läkarstudenter. Räknar man med de svenska läkarstudenterna vid utländska lärosäten så blir summan nästan 10.000, vilket är mer än en fördubbling … Läs mer

Regeringens nya kvotsystem gav avsedd effekt

Yngre personer (-24 år) utgör nu en rekordstor andel av de nyantagna läkarstudenterna, enligt uträkningar baserade på ny statistik från Universitetskanslersämbetet. Kvotsystemet som infördes inför höstterminen 2010, där betyg utan kompletteringar konkurrerar inom en egen kvot, har därmed givit avsedd … Läs mer