Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Allt ojämnare läkarfördelning i Sverige

Sveriges läkartäthet har ökat betydligt sedan år 1995 – men skillnaderna mellan länen har inte minskat utan tvärtom blivit ännu större, visar statistik från Socialstyrelsens statistikdatabas.

Skillnaderna var redan stora till att börja med; år 1995 var skillnaden mellan högsta och lägsta läkartätheterna 1,5 läkare per 1.000 invånare. År 2010 hade skillnaden ökat till 2,3 läkare per 1.000 invånare; Uppsala län hade då 5,1 läkare per 1.000 invånare medan Norrbottens län bara hade 2,8 läkare per 1.000 invånare.

Läkartätheten ökade i alla län under perioden men det fanns en liten tendens mot att områden med redan hög läkartäthet fick större ökningar än områden med låg läkartäthet.

– ”Vissa områden verkar vara mer attraktiva än andra för läkare,” säger Nils Karlsson som driver sajten läkarstudent.se.

Utförligare material:
Geografisk fördelning av läkare

Källa till statistik:
Socialstyrelsens statistikdatabas