Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Över 7.000 läkarstudenter i Sverige

Vårterminen 2013 hade Sverige över 7.000 läkarstudenter, en kraftig ökning jämfört med vårterminen 2000 då Sverige hade drygt 4.400 läkarstudenter.

Räknar man med de svenska läkarstudenterna vid utländska lärosäten så blir summan nästan 10.000, vilket är mer än en fördubbling sedan vårterminen 2000 då det fanns drygt 4.800 svenska läkarstudenter inrikes och utrikes.

Ökningen kommer att fortsätta under flera år framöver eftersom den redan genomförda utökningen av läkarprogrammen ännu inte har hunnit nå de högre terminerna. Ovanpå detta tillkommer sannolikt även en fortsatt utökning i framtiden.

Utförligare material:
Läkarstudenter i Sverige
Läkarstudenter i utlandet

Källor till rådata:
Universitetskanslersämbetet (registrerade)
Centrala studiestödsnämnden (uträkning från specialbeställd statistik)