Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser, för forumet och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Mycket snabb ökning av seniora läkare i Sverige

En allt större andel av läkarna väljer att fortsätta arbeta bortom 65 års ålder; på bara tio år har frekvensen ökat från 43 % till 70 %, enligt beräkningar som baseras på siffror från Socialstyrelsens statistikdatabas. Om utvecklingen håller i sig kan Sverige år 2025 ha närmare 5.900 yrkesaktiva seniora läkare, varav drygt 2.200 med en ålder på minst 70 år.

Frekvensen för hur ofta läkare i åldern 60-64 år fortfarande var yrkes-verksamma fem år senare skulle då ha ökat till 88 % inför år 2025 och frekvensen för hur ofta läkare i åldern 65-69 år fortfarande arbetar efter 70+ skulle samtidigt ha ökat från 47 % till 61 %, givet att den genomsnittliga utvecklingstakten fortsätter. Detta säger dock ingenting om sysselsättnings-graden hos de seniora läkarna, som kan vilja trappa ned arbetstiden.

– “Trots allt administrativt arbete är läkaryrket fortfarande ett väldigt givande yrke,” menar läkarstudenten Nils Karlsson som driver sajten läkarstudent.se. “Jag kan själv tänka mig att vänta med heltidspension tills jag är minst 75 år.”

Utförligare material:
Åldersfördelning bland läkare

Källa till rådata för beräkningar:
Socialstyrelsens statistikdatabas