Skatteberäkningsscriptet

Praktisk information för besökare av forumet.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Inlägg: 4698
Blev medlem: 22 apr 2008, 23:52

Skatteberäkningsscriptet

Inlägg av Nils »

Skatteberäkningsscriptet används för att räkna ut nettoinkomsten efter skatter och avgifter.
FÖR NYBÖRJARE


När du öppnar en skatteuträkningstabell för första gången så visas fyra rader: "Arbetsgivare betalar", "Bruttolön", "Beskattningsbar lön efter avdrag" och "Nettolön".

För att se hur stor nettolön du har kvar efter skatter och avgifter behöver du bara klicka på den vita rutan i raden "Bruttolön" och skriva in den önskade årslönen.

Ifall du öppnade en skatteuträkningstabell för ett annat land än Sverige så bör du uppdatera växelkursen. Detta gör du enkelt genom att först besöka valuta.se och se hur många svenska kronor som 1 enhet av den utländska valutan motsvarar. Sedan klickar du på den vita rutan under "Växelkurs" och skriver in den nya multiplikatorn (observera att du måste använda punkt istället för komma som decimaltecken).

Ifall du sedan vill skapa ett diagram över hur din nettolön skulle utvecklas med stigande bruttolön så kan du enkelt göra det med knappen "Skapa diagram" ovanför skatteuträkningstabellen. Du kan även styra diagrammets detaljnivå och omfattning genom att ändra siffrorna i de tre rutorna till höger om knappen (observera att de angivna beloppen är i landets egna valuta men siffrorna som visas i diagrammet påverkas av växelkursen).

I nedsläppsmenyn längst till höger om "Skapa diagram" har du möjlighet att inkludera ytterligare en linje i diagrammet - den skulle i sådana fall anta värdet hos någon av de variabler som används i uträkningen av nettoinkomst (variabler förklaras längre ned). Vill du till exempel se hur stort jobbskatteavdraget är i Sverige så kan du välja variabeln _jobbskatt (ett tips här är att du kan avmarkera Bruttolön och Nettolön för att göra kurvor med små värden mer synliga).
GRUNDLÄGGANDE


När du känner dig redo för att använda skatteberäkningsscriptet på en utförligare nivå så behöver du bara klicka på någon av de runda knapparna till vänster om "Arbetsgivare betalar", "Bruttolön", "Beskattningsbar lön efter avdrag" eller "Nettolön". Dessa knappar styr vilken utförligare information som skall visas i tabellen.

Samtliga vita rutor kan ändras för att justera uträkningen efter dina önskemål; allt du behöver göra är att klicka och skriva in den ändring som du vill se.

Vita rutor i den första kolumnen, "Etikett", visar helt enkelt det som har skrivits in där.

Vita rutor i den fjärde kolumnen, "Belopp", anger antingen ett procentvärde eller ett absolut tal. Procentvärden ger en summa som motsvarar procentandelen av det belopp som utgör grund för beräkningar i det aktuella stycket (se nedan) medan absoluta belopp anges enligt dina instruktioner.

Observera att decimaltecknet är punkt (".") och inte komma (",").

Det belopp som används som grund för beräkningar är antingen den angivna bruttolönen (för de vita raderna ovanför eller nedanför bruttolönens rad) eller den beskattningsbara lönen (för vita rader nedanför "Beskattningsbar lön").

Kolumnerna "från" respektive "till" anger mellan vilka värden för "grundbeloppet" som den berörda radens belopp beräknas.

Absoluta belopp returneras endast om "grundbeloppet" är större än ett eventuellt från-värde och mindre än ett eventuellt till-värde. Procentuella belopp beräknas istället utifrån de ramar som sätts av "från" och "till".

Exempel 1:
Ifall grundbeloppet är 20, beloppet är 10 % och beräkningen gäller från 5 så blir summan 1.5 (10 % av 20-5=15).
Ifall beräkningen istället hade gällt från 20 eller ett högre värde så skulle summan istället bli 0.

Exempel 2:
Ifall grundbeloppet är 20, beloppet är 10 % och beräkningen gäller från 5 till 15 så blir summan 1.0 (10 % av 15-5=10) eftersom beräkningen använder takvärdet ("till") istället för grundbeloppet ifall grundbeloppet är större än takvärdet.
Ifall grundbeloppet istället hade varit 10 så skulle summan alltså istället bli 0.5 (10 % av 10-5=5).

AVANCERAT


Den smala kolumnen "~" representerar avrundning av belopp. Ifall det uträknade beloppet är 221 och avrundning sker till närmaste 100-tal så blir summan istället 200.

Du kan lägga till och ta bort rader i uträkningen genom att använda knapparna som är märkta "+" respektive "-".

Värdena i kolumnerna för "från", "till" och "belopp" kan anges inte bara som direkta siffervärden, t.ex. 456, utan även som formler:
"(4*3)-2/2+1" returnerar alltså värdet "12".

I dessa formler kan du även använda dig av namngivna variabler. Du kan se en lista över de tillgängliga variablerna, och vilka värden de har, i den andra rutan till höger om själva uträkningsrutan. Det finns två huvudtyper av variabler: bestämda variabler och dynamiska variabler.

Bestämda variabler hanteras genom variabelrutan. Du lägger till nya bestämda variabler genom att trycka på den stora rutan med tecknet "+" och kan sedan ändra deras värden genom att klicka på deras vita rutor.

Dynamiska variabler hanteras genom uträkningsrutan, i den smala kolumnen till höger om "Summa"-kolumnen. Dynamiska variabler får alltid det värde som anges i den föregående summa-rutan.

Det finns tre typer av dynamiska variabler:
 • Dynamisk variabel: gör bara det som beskrevs ovan.
  Variabelnamn börjar med "_".
 • Beräknad variabel: som en dynamisk variabel men beräkningen påverkar inte den pågående skatteuträkningen. Vita rutor på denna rad färgas grå.
  Variabelnamn börjar med "v_".
 • Delsumma: infogar en delsummering som fungerar som nytt basvärde för alla följande uträkningar (avseende "från", "till" och procentbelopp).
  Variabelnamn börjar med "s_".
Det finns även flera funktioner som du kan använda dig av i formler:
 • tak(värde,maxvärde)
  Ifall värdet överskrider maxvärdet så returneras maxvärdet, annars värdet. Denna funktion sätter alltså en övre gräns för det uttryck som utgör det första värdet.
 • golv(värde,minvärde)
  Denna funktion fungerar på samma sätt, fast omvänt; funktionen anger en nedre gräns för det uttryck som utgör det första värdet.
 • golvtak(värde,minvärde,maxvärde)
  Denna funktion gör båda sakerna på samma gång, så att du slipper placera den ena funktionen inom den andra för att definiera vilket intervall värdet skall hålla sig inom.
 • avrunda(värde,nivå,riktning)
  Denna funktion returnerar en avrundning av det angivna värdet; "nivå" bestämmer vilken storleksordning som avrundningen skall ske till (t.ex. 10 för avrundning till 10-tal) och "riktning" bestämmer om avrundningen skall ske till närmaste nedåt ("riktning" har ett negativt värde), till närmaste uppåt ("riktning" har ett positivt värde) eller till närmaste ("riktning" har värdet 0).
  Exempel: Ifall _taxedsalary har värdet 270 så returnerar formeln "avrunda(_taxedsalary,100,1)" värdet 300.
 • om(villkor,konsekvens om sant,konsekvens om falskt)
  Denna funktion returnerar en av två konsekvenser beroende på om det angivna villkoret stämmer eller ej. Du hittar mer information om hur villkor skrivs på denna sida: Javascript comparison and logical operators
  Exempel: "om(_grosssalary>10000,200,0)" returnerar värdet 200 ifall _grosssalary (bruttolönen) är större än 10.000 och returnerar annars värdet 0.
Låst