Vad gäller för basgrupper?

Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
Gast

Vad gäller för basgrupper?

Inlägg av Gast »

Hej!

Hur delas basgrupperna in och hur länge har man samma basgrupp?