Urvalsgrupper

Medicinska omständigheter, sociala omständigheter, värdefulla fördelar, et cetera.
Gäst

Urvalsgrupper

Inlägg av Gäst »

Hej!

Nu är det så att jag ett tag velat påbörja läkarprogrammet men har behövt komplettera. Har sparat ett ämne så att jag inte kan ta ut en examen, för att ha chansen att gå allmän kurs på natur så att jag kan konkurrera i urvalsgruppen BF. Jag är dock lite osäker, för att om jag inte får 4 efter allmän kurs kommer mina chanser att söka in till någon utbildning jag tycker om över huvudtaget vara väldigt liten. Mina betyg är höga, men inte tillräckliga för läkarprogrammets urval 1 eller 2. Kan man komplettera i komvux efter att ha fått behörighet från folkhögskolan och därmed även konkurrera i urval BII? Eller är det kört, och komvux anser att jag redan har behörighet och därför inte beviljar mig en examen från komvux? Blir komvux ens meddelade att jag har behörighet från folkhögskolan?