Tiki-mask hos coronasmittad och immunsupprimerad patient

Frågor, svar, nyheter, artiklar, föredrag, et cetera.
Mandarina
Inlägg: 2
Blev medlem: 27 okt 2017, 20:29

Tiki-mask hos coronasmittad och immunsupprimerad patient

Inlägg av Mandarina »

Jag har en fråga angående hur man bör tänka vid vård av coronasmittad patient med immunsuppression. Borde det vara rutin att ej använda tiki hos immunsupprimerade covidpositiva patienter? Kanske tar patienten immunhämmande medel eller har genomgått en njurtransplantation nyligen. Uppmärksamhetssignalen i patientens journal brukar då märkas med "immunsuppression". När någons immunförsvar är kraftigt nedsänkt, oavsett covid-19 eller ej, så brukar personalen i regel vidta extra skyddsåtgärder vid vård och omvårdnad.

Jag är i nuläget undersköterska på en pandemiavdelning.
På min avdelning lyder direktiven:
- Använd Tiki-mask eller munskydd och visir vid konstaterad coronasmitta utan risk för aerosolbildning
- Använd Tiki-mask eller andningsskydd FFP2/FFP3 och visir vid konstaterad coronasmitta med risk för aerosolbildning
- Vid misstänkt coronasmitta, använd ej Tiki-mask, men följ i övrigt direktiv för konstaterad coronasmitta.

Jag har spontant tänkt att det vore dumt att smitta en immunsupprimerad patient med eventuella bakterier som jag går runt och bär på. Patienten har ju redan covid-19, att få ytterligare något som kroppen måste bekämpa kanske blir droppen som får bägaren att rinna över. Underförstått att jag naturligtvis inte är på jobbet om jag känner mig sjuk, men kanske bär jag på något som kan vara skadligt för en sådan patient utan att jag är medveten om det. Forskning tyder på att koinfektion vid covid-19 allvarligt kan försvåra sjukdomsförloppet.
Virus förlamar flimmerhår, som annars transporterar slemlagret uppåt och eliminerar mikroorganismer, men kan bana väg för bakterier även genom andra mekanismer [12]; coronavirus gynnar till exempel vidhäftning av pneumokocker till luftvägsepitel [13]. Från lungorna angriper virulenta bakterier och deras toxiner bland annat njurar, hjärna, hjärta, lever, muskler och koagulation [14]. ARDS har historiskt stark koppling till bakteriell sepsis och chock [15].

... Dessa infektioner är svårfångade på grund av pneumokockens naturliga autolys, antibiotikatillförsel och begränsad sensitivitet hos dagens diagnostikmetoder. Hos svenska letala covid-19-fall var mediantiden med symtom före inläggning på sjukhus endast 3 dygn [23]; kan detta tillskrivas förekomst av akut bakteriell pneumoni med sepsis? Kontrollerade prospektiva studier av samtidiga infektioner vid covid-19 behövs.

https://lakartidningen.se/opinion/debat ... infektion/

Jag har inför arbete hos sådana patienter vid några tillfällen ställt frågan, "Patienten har immunsuppression och corona, är det då skyddsvisir och munskydd/andninggskydd (om aerosoler) som gäller eller går det bra med Tiki-mask?". Har fått lite olika svar, som låtit ungefär såhär;
"Men patienten har redan corona, det är det största bekymret"
"Men du går väl inte till jobbet om du är sjuk, oavsett corona eller ej?"
"Ja, du tänker rätt, det är skyddvisir och munskydd/andningsskydd som gäller."

För att förtydliga så skyddar de Tiki-masker vi har på jobbet endast användaren från omgivningens luft. Patienten skyddas däremot inte från personalens utandningsluft.

Lite Tiki-info (vad jag vet):
Det finns två typer av Tiki-masker. Tiki-start och Tiki-medical. Tiki-medical är helt ny på marknaden. På min pandemiavdelning har vi Tiki-start, som köptes in vid pandemins början.
Båda Tiki-maskarna består av en genomskinlig ansiktsmask som spänns fast med spännband runt huvudet. Upptill finns en ventilator och ett TMP3 inandningsfilter som skyddar användaren från omgivande farliga partiklar.
Tiki-start består nedtill av ett litet hål med ett slags "svängdörrsfilter" i den bemärkelse att det öppnas vid utblås av utandningsluft, men stängs vid inandning, då man istället får ren luft genom inadningsfiltret upptill.
Tiki-medical har ett utandningsfilter nedtill, istället för "svängdörrsfilter", detta skyddar omgivningen från eventuella virus och bakterier i Tiki-användarens utandningsluft.

Som dagliganvändare hade jag velat kunna försäkra mig om att den Tiki-mask jag använder skyddar såväl mig som min patient. Jag tycker direktiven är otydliga avseende vilka användningsområden som min mask täcker, och inte täcker. Tiki skriver på sin förstasida http://www.tikisafety.se
Tiki ser inte ut som något annat andningsskydd på marknaden.
vilket får åtminstone mig att tro att Tiki är ett andningsskydd. Vidare har jag fått för mig att definitionen för andningsskydd är att båda parter skyddas, tillskillnad från munskydd, som mest skyddar omgivningen.

I början av mitt Tiki-användande tog jag förgivet att båda parter skyddades. Nu, när jag vet bättre, vill jag istället veta hur pass allvarligt det är att använda Tiki-mask hos en immunsupprimerad covidpositiv patient. Så, åter till min fråga; Borde det vara rutin att ej använda tiki hos immunsuprimerade covidpositiva patienter? Eller är det bara jag som är pipplig?