Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Sjunkande antagningsgränser för läkarprogram

Gränserna för antagning till svenska läkarprogram fortsätter att sjunka och många nya lägstarekord slogs i antagningen till vårterminen 2016.

Som lägst räckte det med 21,04 (av 22,50) för antagning med nya betyg utan kompletteringar, 21,10 för antagning med gamla betyg utan kompletteringar samt 21,65 för antagning med kompletterade betyg. I kvoten för högskoleprov tangerades många gamla lägstarekord och det är möjligt att nya sådana kommer att ses vid de kommande antagningstillfällena.

Några faktorer som kan ha bidragit till de sjunkande gränserna för antagning är den nya betygsskalan, de minskande gymnasiekullarna samt även utbyggnaden av läkarprogrammen.

Listorna nedanför är en sammanställning av antagningsgränserna i de olika urvalskvoterna, inklusive de lokala reservintagen som följer efter urval 2. För betygskvoterna anges även poängen från högskoleprovet där den används för att rangordna ansökande med lika bra betygsvärde.

NYA BETYG UTAN KOMPLETTERINGAR (BIEX)

21,77/1,80 Karolinska institutet 
21,56/0,90 Uppsala universitet  (rekordlågt)
21,35/1,55 Göteborgs universitet 
21,35/1,25 Lunds universitet   (rekordlågt)
21,30   Göteborgs universitet (rekordlågt)
21,09/1,35 Umeå universitet    (rekordlågt)
21,06/---- Linköpings universitet (rekordlågt)
21,04/1,35 Örebro universitet   (rekordlågt)

GAMLA BETYG UTAN KOMPLETTERINGAR (BI)

22,05/1,80 Karolinska institutet 
21,56/0,90 Uppsala universitet  (rekordlågt)
21,35/1,50 Lunds universitet   (rekordlågt)
21,25   Göteborgs universitet (rekordlågt)
21,20/1,70 Göteborgs universitet (rekordlågt)
21,18/---- Umeå universitet    (rekordlågt)
21,10/1,25 Linköpings universitet (rekordlågt)
21,10/1,35 Örebro universitet   (rekordlågt)

BETYG MED KOMPLETTERINGAR (BII)

22,50/---- Karolinska institutet 
22,20/1,10 Uppsala universitet  (rekordlågt)
21,94/1,40 Göteborgs universitet (rekordlågt)
21,94/1,35 Lunds universitet   (rekordlågt)
21,90   Göteborgs universitet (rekordlågt)
21,62/1,10 Linköpings universitet (rekordlågt)
21,80/1,00 Umeå universitet    (rekordlågt)
21,65/1,35 Örebro universitet   (rekordlågt)

FOLKHÖGSKOLEOMDÖME (BF)

4,0/1,50 Umeå universitet    
4,0/1,40 Uppsala universitet  
4,0/1,40 Göteborgs universitet 
4,0/1,30 Karolinska institutet (rekordlågt)
4,0/1,30 Linköpings universitet 
4,0/1,25 Örebro universitet   
4,0/1,20 Lunds universitet   (rekordlågt)
4,0   Göteborgs universitet 

HÖGSKOLEPROV (HP)

1,80 Karolinska institutet (ökning sedan förra vårterminen)
1,70 Lunds universitet   
1,70 Uppsala universitet  
1,70 Göteborgs universitet 
1,65 Linköpings universitet 
1,65 Umeå universitet    
1,65 Örebro universitet   

LOKALA URVALSKVOTER

Karolinska, PIL (prov & intervjuer) : 55
Lund, DLÄK (doktorsexamen)     : 1,30
Göteborg, Biomedicin för disputerade: 1,35
Linköping, HPSU (arbetserfarenhet) : 2,55
Umeå, AU1 (betyg + 10*högskoleprov) : 36,70   (rekordlågt sedan kvoten utökades)
Umeå, AU2 (doktorsexamen)      : 798 poäng
Umeå, AU3 (arbetserfarenhet)    : 794 poäng

Källor:
Lokala studievägledare
Universitets- och högskolerådet

Utförligare material:
Antagning till läkarprogram