Om läkarstudent.se

läkarstudent.se är Sveriges största fristående hemsida för nuvarande, blivande och tidigare läkarstudenter.

Syftet med läkarstudent.se är att vägleda blivande läkarstudenter genom antagningslabyrinten, att ge läkarstudenter en naturlig mötesplats på internet, att underlätta läkarstudier, att framhäva utbildningens möjligheter, att främja professionell utveckling samt att erbjuda läkarstudenter och allmänhet konkreta fakta och siffror som alternativ till en del föreställningar och förutfattade åsikter som finns på internet och i samhället.

Utan att det kostar hemsidans besökare någonting.


Välkommen till läkarstudent.se!

Nils Karlsson,
läkarstudent,
grundare, utvecklare och ägare av läkarstudent.se

Bakgrund till läkarstudent.se

När jag själv skulle ansöka till läkarprogrammet ville jag veta hur stora mina chanser egentligen var och vilka olika vägar till antagning som det fanns att välja bland. Trots flitigt sökande kunde jag emellertid inte hitta någon utförlig, nationell sammanställning någonstans; ville jag ha en så var jag alltså tvungen att skapa den själv.

När det väl var gjort så kändes det bara naturligt att dela med mig av mitt samlade material och mina förvärvade kunskaper. Det gjordes först via diskussionsforum och e-mail men detta blev snart både tidskrävande och repetitivt. Jag behövde en bättre och mindre tidskrävande lösning.

Svaret jag kom fram till var att jag borde skapa en hemsida och ladda upp materialet där. Förutom att det skulle innebära att andra kunde ta del av mina sammanställningar på egen hand och när som helst, även när jag själv inte var tillgänglig, så skulle det också innebära att andra med lätthet själva kunde tipsa ytterligare andra om materialet.

Ursprungligen användes en gratistjänst för hemsidor, vilket gav hemsidan en krånglig och föga intuitiv adress, men den fungerade ungefär som det var tänkt. Med tiden har hemsidan bytt adress vid mer än ett tillfälle och den har gradvist och organiskt växt sig större med utökat innehåll, nya funktioner och bättre design. Från att ha varit ett litet hobbyprojekt har den gått till att drivas som ett nästan ideellt egenföretag.

Mycket har förändrats under åren som har gått men hemsidans grundsyfte är och förblir detsamma:
att hjälpa, bilda och inspirera andra genom att sammanställa information som är intressant, relevant och användbar.

Besökarstatistik

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du se hur hemsidans besök har utvecklats över tiden, enligt Google Analytics.

OBS! I samband med domänbytet år 2009 förlorades originalstatistiken för tidigare år. Besökssiffrorna för åren 2007 och 2008 utgörs av tidigare antecknade avrundningar och besökssiffrorna för år 2009 baseras på det sista kvartalets statistik multiplicerad med 4.

Externa referenser

Ett litet urval av extra värmande kommentarer på andra sidor...

"Den enda anledningen till att sån här statistik finns för läkarprogrammet är att Nils har tagit fram den och lagt upp den på sin hemsida.
Såvida psykologprogrammet inte har någon motsvarighet till Nils, får du nog själv ringa runt och ta reda på den här informationen."

- empezar, Högskoleprovguidens forum

"Jag hittade tillbaka till Nils sida läkarstudent.se som ger bra info om hur man måste planera sina gymnasiestudier för att komma in. Men bara DET att jag var tvungen att gå in på en privatpersons infosida för att förstå [meritpoängs]systemet gör att jag tvekar över hur användbart [systemet] är. Visserligen är han superb på att förmedla info, men det borde studera och HSV också vara."
- Dr Wannabees 5½ år

"Där har du i princip källan som alla hänvisar till som säger något om antagningsstatistiken. Läs i första hand."
- Urskogen, Hamsterpajs forum

"Tack Nisse för en superbra hemsida!! Den är mer informativ än allt studievägledare jag pratat med tillsammans. =)"
- Trillian, Högskoleprovguidens forum

"Det som inte går att luska fram via denna sida är fan inte värt att veta. All heder till skaparen som måste ha lagt ner mkt tid."
- Jonas Pamparius, Flashbacks forum

"Jag uppmuntrar dig att läsa mer på exempelvis en länk som heter: [läkarstudent.se], där kan du få en mängd fakta och statistik om bland annat läkarprogram utomlands."
- Upsala Nya Tidning, "Fråga studentexperten", rubriken "Läkarutbildning"

Media och läkarstudent.se

2014

Februari
Pressmeddelandet Rekordlåga antagningsgränser för läkarstudier refereras av Läkartidningen.

2013

November till januari
Pressmeddelandet Mycket snabb ökning av seniora läkare i Sverige får ett visst genomslag i svenska media och ämnet ges artiklar i tidningarna Magasinet Läkaren och Blekinge Läns Tidning.

November
Pressmeddelandet Allt ojämnare läkarfördelning i Sverige får ett visst genomslag i svenska media och ämnet tas upp i tidningarna Magasinet Läkaren, Örnsköldsviks Allehanda, pappersupplagan av Norrländska Socialdemokraten (15 november, sida 18) samt Länstidningen Östersund.

Juli
Skånska Dagbladet och Västerbottens-Kuriren intervjuar Nils och publicerar artiklar om fortsatt lägre antagningsgränser för läkarstudier.
Läkartidningen publicerar också en artikel om samma ämne.

Maj
Aftonbladet intervjuar Nils och publicerar en artikel om de rekordlåga antagningsgränserna för läkarstudier. Notiser om samma nyhet publiceras även av Sveriges Radio, Dagens Medicin, Dagens Industri, YRMiS samt diverse lokaltidningar som GP/TTELA, SkD/NSk/LT, NT, GD, VK, NV, PT, NSD och NK.

2012

December
City Skåne intervjuar Nils och publicerar en artikel om det rekordhöga antalet antagna till läkarstudier.

Oktober
City Skåne publicerar en förstasidesnyhet om att färre svenskar läser till läkare i Danmark.

Februari
Studera publicerar en intervju med Nils i en bilaga till Svenska Dagbladet i Stockholm.

2011

December
Lundagård och Upsala Nya Tidning publicerar artiklar om att det numera är lättare att bli antagen till läkarprogrammet.
Rapport (Sveriges Television) gjorde också ett inslag om detta och om problemen som den kraftiga utökningen av läkarprogrammen har orsakat.

Annonspolicy

Val av annonsörer

Jag godkänner endast annonsörer som jag känner förtroende för och som jag bedömer vara relevanta för besökare av hemsidan. Vid valet mellan en annonsör som vore mer relevant och en annonsör som skulle betala bättre väljs den mer relevanta annonsören; eventuella annonser ska i första hand tjäna som en service till besökare av hemsidan och inte som ett medel för intäktsmaximering.

Annonsplacering

De vägledande principerna för annonsplacering är öppenhet, tydlighet och minimalt besvär. Annonser ska inte kunna förväxlas med hemsidans normala innehåll, det ska finnas en tydlig visuell separation, det ska tydligt framgå att det rör sig om annonser och de ska inte ha en påträngande placering.

Användning av annonsintäkter

I första hand används intäkter för att täcka hemsidans löpande utgifter, till exempel för webbadress och serverutrymme.

I andra hand används intäkter för att göra investeringar i hemsidan och besläktade projekt.

I tredje hand går intäkter till moms (sats 25 %), egenavgifter (sats cirka 29 %) och inkomstskatt (sats cirka 30 %).

Eventuellt överskott som skulle återstå därefter sparas inför framtiden eller tas ut som ersättning för personliga insatser av arbete, pengar och fritid.

Vad tycker du om läkarstudent.se?

Ifall du tycker att läkarstudent.se är bra så får du väldigt gärna...
... visa det på Facebook.
... tipsa kompisar, studievägledare och andra om sidan.
... länka hit från din blogg, Facebook eller andra platser (använd denna adress: http://xn--lkarstudent-l8a.se ).

Ifall du tycker att det finns någonting som skulle kunna förbättras, åtgärdas eller läggas till så är dina synpunkter självklart också mycket välkomna; läkarstudent.se finns ju faktiskt till för din skull! Den bästa platsen att lämna kommentarer och förslag på är läkarstudent.se-forumet.