Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Tidigare antagningskvoter

På den här sidan hittar du information om gamla antagningskvoter för de svenska läkarprogrammen.

Antal behöriga och antagna per kvot

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2 för de olika gamla antagningskvoterna. Före HT06 klumpades DA och lokala urval ihop som Övriga sökande.

Gymnasiebetyg

Genom årens gång har flera betygskvoter kommit och gått.

Betyg från linjegymnasiet

Betyg från linjegymnasiet hade en egen antagningskvot under en övergångsperiod efter programgymnasiets införande.

Linjegymnasiets betygsskala var 1-5 och betygen sattes enligt hur väl man presterade relativt andra elever, istället för att sättas enligt målbaserade kriterier. En svaghet med systemet var att det blev svårare eller lättare att få bra betyg beroende på hur bra resten av klassen var - men å andra sidan skulle införandet av de nya, målbaserade kriterierna visa sig komma tillsammans med en snabb betygsinflation.

Efter VT04 upphörde den separata kvoten för betyg från linjegymnasiet; dessa fick därefter istället räknas om till den nya 20-skalan.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
4,945,004,965,004,935,004,914,95
40%40%100%50%67%100%50%33%
4,945,004,925,004,904,894,824,94
40%73%75%60%33%100%33%67%


Lunds Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
4,904,924,834,904,804,904,824,90
88%33%100%38%14%67%43%9%
4,874,924,744,814,704,804,804,90
33%50%50%50%75%100%100%100%


Uppsala Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
4,935,004,904,934,834,944,904,92
100%100%80%100%50%67%100%50%
4,904,904,834,874,794,824,854,90
100%75%100%50%100%100%50%50%


Göteborgs Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
4,904,944,864,90 4,91 4,93
50%100%50%60% 100% 100%
4,874,944,774,84 4,80 4,90
100%100%100%50% 25% 100%


Linköpings Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
4,894,904,874,904,884,944,884,95
50%38%100%33%100%50%33%100%
4,854,904,874,904,814,944,794,95
50%80%100%100%100%100%100%100%


Umeå Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
4,894,904,904,904,804,904,824,90
100%25%83%33%17%50%25%14%
4,874,864,804,904,804,804,824,90
100%100%25%50%100%25%67%100%

Programgymnasiet

BG-kvoten, även kallad BP-kvoten medan BL-kvoten ännu fanns, omfattade alla typer av gymnasiebetyg - kompletterade och kompletteringsfria, svenska och utländska. BG-kvoten upphörde när platserna för gymnasiebetyg delades upp mellan en kvot för svenska betyg utan kompletteringar, en kvot för svenska betyg med kompletteringar och en kvot för utländska betyg.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9220,00
6%4%5%3%6%4%6%4%9%7%13%8%16%10%24%18%51%33%33%88%
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9220,00
9%6%7%4%8%5%10%11%20%15%23%17%28%22%50%31%56%50%75%95%
1127111
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00


Lunds Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9420,0019,9320,00
14%8%9%7%10%7%11%7%12%10%19%13%24%20%39%35%25%59%50%94%
1,501,601,601,601,601,701,60
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9320,0019,9320,00
21%13%13%10%14%11%17%25%36%29%42%32%47%40%54%58%41%82%50%100%
1,501,601,601,601,601,701,60
272317189196
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
1,401,501,501,601,601,601,60


Uppsala Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9219,93
10%5%7%5%7%5%8%6%11%9%16%11%19%15%32%27%69%47%17%15%
1,601,701,601,701,701,701,70
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9319,93
15%9%10%8%10%8%13%21%30%26%36%28%39%33%55%50%85%69%100%42%
1,601,701,601,701,701,701,70
15924189511
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
1,501,701,601,601,601,701,60


Göteborgs Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
med hp-urskiljning
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00 20,00 19,93
6%4%4%3%4%3%8%7%11%9%18%12%20%16%33%31% 51% 56%
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00 20,00 19,93
10%6%6%4%5%4%14%19%29%27%40%32%41%37%54%51% 71% 75%
125610739511
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
20,0020,0020,0020,0020,0020,00
6%3%4%3%4%3%
1,601,601,701,701,801,80
20,0020,0020,0020,0020,0020,00
9%5%6%4%5%4%
1,601,601,701,601,601,80
48551118
20,0020,0020,0020,0020,0020,00
1,601,601,601,601,601,70


Linköpings Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9320,00
11%7%7%6%7%7%10%7%12%10%17%10%14%14%19%14%41%27%50%60%
1,501,601,601,60
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9320,00
17%10%11%8%10%10%16%28%40%34%48%34%42%34%49%32%58%58%100%67%
1,501,601,501,60
281810
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
1,401,501,501,60


Umeå Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9320,0019,9219,93
6%3%5%3%4%3%6%4%8%6%11%7%14%11%27%23%18%42%100%86%
1,501,601,601,601,601,701,601,80
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0019,9319,9319,9119,91
9%6%7%5%6%5%12%17%43%29%42%29%40%39%70%66%100%43%75%50%
1,501,501,501,601,601,601,601,80
15162122
20,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,0020,00
1,401,501,501,601,601,601,601,80

Utländska gymnasiebetyg

Antagningskvoten BIII omfattade betyg från utländska utbildningar på gymnasial nivå förutom åländska gymnasieutbildningar, International Baccalaureate-utbildningar, European Baccalaureate-utbildningar och Lycée International-utbildningar. HP-urskiljning inom kvoten BIII användes vid samtliga lärosäten utom Uppsala Universitet, Örebro Universitet samt hälften av platserna vid Göteborgs Universitet.

När kvoten upphörde övergick de utländska gymnasiebetygen till de normala gymnasiala betygsgrupperna.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500500
17%8%12%3%
1,501,101,401,90
500500500500
20%15%15%5%
1,501,101,401,90
2
500
0,00


Lunds Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500500
29%22%43%8%
0,000,000,801,50
500500500500
100%50%75%14%
0,000,000,801,20
2221
488500490500
0,000,001,501,10


Uppsala Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500500
18%12%18%3%
500500500500
38%29%60%12%
2
500


Göteborgs Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
med hp-urskiljning
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500500
25%9%14%4%
500500500500
50%33%50%8%
500500500500
25%9%14%4%
0,801,601,201,40
500500500500
50%33%50%8%
0,001,600,701,40
500
1,40


Linköpings Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500500
33%10%40%4%
0,000,800,701,50
490500490500
50%33%20%17%
0,000,001,801,40
331
490490500
1,100,001,10


Umeå Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
hp-urskiljning
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500
33%10%25%
1,501,600,00
500500500500
50%25%100%13%
1,501,600,001,40
64
490490
1,400,00


Örebro Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
500500500
67%17%20%
491500490
100%50%33%
1
490

Nya gymnasiebetyg

Kvoten BIEX infördes för att de som tog gymnasieexamen med den nya Gy 2011-skalan (E-A) inte skulle behöva konkurrera med äldre gymnasiebetyg. Kvoten existerade under en kortare övergångsperiod, från och med hösten 2014 till och med våren 2017.

För att få tillgång till kvoten BIEX behövde man uppfylla grundläggande och särskild behörighet redan i slutbetyget, som måste bestå av betyg satta enligt Gy 2011-skalan (E-A). International Baccalaureate och utländska betyg hade alltså inte tillgång till denna kvot.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,8522,2422,0822,3421,8822,34
100%50%100%50%50%100%
0,001,650,951,501,701,50
72415645
21,7722,1021,7722,2921,8322,29
75%75%25%100%100%100%
1,401,301,800,001,301,65
3 2
12 7
21,72 21,72
25% 100%
1,55 1,40


Lunds Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,8222,2921,8822,2921,9822,30
40%70%14%100%100%100%
1,551,151,750,001,751,75
283125351
21,6722,0821,6722,2421,8822,29
25%44%100%100%100%14%
1,551,550,001,451,451,75
2818221055
69677227206
21,4121,8821,3522,1021,7222,29
33%33%75%67%100%86%
1,501,451,251,051,351,60


Uppsala Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,8822,1921,8022,1921,7722,19
100%18%100%38%100%17%
1,351,751,251,651,401,70
620151882
21,8022,1021,6722,0821,6722,19
100%100%67%22%67%25%
1,050,001,151,701,451,60
369418
2627301736
22,0821,5622,0321,5621,98
27%100%50%25%75%
1,550,901,651,701,50


Göteborgs Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
med hp-urskiljning
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,5021,9821,5622,0821,7722,08
100%80%40%75%100%29%
21433421183
21,3021,7521,3521,9521,4122,08
100%50%10%100%100%100%
16481518232
5012155782563
21,1521,4621,3021,6721,3521,77
100%38%100%75%67%56%
21,5121,9821,6122,0821,7222,08
100%75%100%80%100%29%
1,351,401,350,951,501,70
253735 226
21,2521,7721,35 21,3522,07
33%100%25% 40%100%
1,551,101,55 1,451,40
165012213
51124368542
21,1521,4621,3521,6121,15
100%63%33%75%50%
0,851,201,551,301,60


Linköpings Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,3021,8821,4121,9021,4622,19
50%73%29%33%100%90%
1,201,151,501,651,200,85
19151223
21,2021,8221,3521,78
100%100%25%100%
1,251,201,501,25
294834191422
629463582250
21,0421,5121,0621,5621,2021,88
36%100%100%43%75%90%
1,351,200,001,351,351,25


Umeå Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,2021,7621,3521,8821,3022,03
71%50%67%33%25%100%
1,201,451,401,601,351,55
8271122911
21,1121,6021,2521,6721,1521,88
50%100%100%100%100%13%
1,551,001,251,151,601,50
1314714
35441731
21,0921,4921,0921,77
50%100%100%25%
1,351,400,851,50


Örebro Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
hp-urskiljning
Urval 2, reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna
hp-urskiljning
Reservintag, reservnummer från urval 2
totalt reservnummer från urval 1
vilket motsvarade gränsvärdet
varav andel antagna eller erbjudna
hp-urskiljning
vt17
ht16
vt16
ht15
vt15
ht14
vt14
ht13
vt13
21,1521,7221,2521,7521,3021,93
67%67%29%100%50%50%
1,151,301,451,451,601,25
112716194
21,0921,5621,2021,6121,25
17%38%57%100%100%
1,501,401,050,451,15
8 2210111
20 43351812
21,09 21,0421,5121,0921,88
83% 50%100%83%20%
1,20 1,350,001,001,45

Högskoleprov med arbetslivserfarenhet

Antagningskvoten HA omfattade hälften av platserna som tillföll högskoleprovets kvoter. De som hade ett giltigt hp-resultat ansökte automatiskt även i HA-kvoten men de som hade minst fem års arbetslivserfarenhet fick +0,5 poäng.

HA-kvoten upphörde efter VT08 och dess platser tillföll HP-kvoten. Umeå Universitet saknade högskoleprovskvoter före höstterminen år 2009.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabeller


Karolinska Institutet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, gränsvärde
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
2,42,52,42,52,52,52,42,52,42,52,42,52,42,52,42,4
24%67%11%58%57%39%11%54%20%100%22%75%75%100%83%25%
2,42,52,42,52,52,52,42,52,42,42,42,52,32,42,32,4
35%64%21%70%67%39%50%67%44%17%38%75%17%67%25%67%
2,42,52,42,5 2,52,42,5


Lunds Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, gränsvärde
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
2,22,32,22,32,32,32,22,32,12,22,12,22,02,22,22,3
5%70%27%33%71%55%33%67%33%36%56%80%23%83%89%42%
2,22,32,22,32,22,32,22,32,12,22,12,12,02,12,12,3
19%100%33%67%13%100%60%100%64%50%75%10%80%42%60%100%
2,22,22,22,32,22,22,22,2


Uppsala Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, gränsvärde
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
2,32,32,42,42,32,32,22,32,12,22,22,32,12,22,22,2
27%40%100%90%50%10%36%27%6%36%83%67%56%33%50%11%
2,32,32,32,32,32,32,22,32,12,22,12,22,02,22,12,1
70%70%18%8%78%88%63%75%40%75%56%75%14%88%100%7%
2,22,32,32,32,22,22,22,2


Göteborgs Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, gränsvärde
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
2,32,32,32,32,32,32,22,32,22,22,12,2 2,2 2,3
50%38%60%35%54%79%75%64%86%50%27%89% 80% 78%
2,32,22,32,32,32,22,12,32,12,22,12,1 2,1 2,2
70%4%64%62%89%13%56%90%50%67%78%8% 29% 17%
2,22,22,22,22,22,22,12,2


Linköpings Universitet
Urval 1, gränsvärde
varav andel antagna
Urval 2, gränsvärde
varav andel antagna
Reservintag, gränsvärde
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
vt04
ht03
vt03
ht02
vt02
ht01
vt01
ht00
2,32,32,32,32,32,32,12,32,12,32,32,42,32,22,22,3
56%75%43%13%50%33%4%78%18%100%17%100%100%40%100%33%
2,22,22,22,32,22,22,12,22,12,12,32,32,22,12,12,3
25%29%12%67%10%15%29%33%100%50%20%50%100%33%25%100%
2,12,22,22,22,22,22,12,1

Intervjukvoter

Flertalet av de svenska läkarprogrammen har tidigare använt sig av intervjukvoter. Ett ofta angivet skäl till varför de slutade användas är höga kostnader.

Läkarprogrammet med forskningsinriktning

Antagningskvoten LäFo existerade parallellt med PIL vid Karolinska Institutet. Antagning via LäFo genomfördes endast inför höstterminer och kvotens platser togs då från PIL-kvoten.

LäFo riktade sig till blivande läkarstudenter med ett starkt forskningsintresse. De som lyckades bli antagna till läkarprogrammet via LäFo fick parallellt med läkarprogrammet även läsa en forskningsförberedande kurs.

Antagningsförfarandet för LäFo liknade det för PIL men det fanns flera viktiga skillnader. Det fanns inte någon enskild, specifik merit som avgjorde huruvida man kallades till antagningsprovet utan man skickade istället in kopior av betyg, relevanta intyg och en redogörelse för sitt intresse för forskning och vetenskap. Ifall man hade en tillräckligt stark ansökan så gick man vidare till nästa steg, ett begåvningstest. Precis som vid PIL var det kort om tid per uppgift; år 2007 var det 36 stycken på 40 minuter och varje uppgift hade 8 svarsalternativ (vidare var anteckningar inte tillåtna, man var tvungen att hålla allting i huvudet).

Utöver provet skulle man även skriva en flersidig essä om ett utav halvdussinet valbara aktuella debattämnen av medicinsk eller samhällelig karaktär (essän skulle skrivas på svenska men hänsyn togs ifall man markerade att svenska inte var ens modersmål). Slutligen blev man kallad till intervjuer med en psykolog och en läkare, lärare eller forskare vid Karolinska Institutet.

Det som avgjorde huruvida man blev antagen var det samlade intryck som de inskickade meriterna, resultatet på provet, essän och intervjuerna gjorde på antagningskommittén. Ifall man var svag på en del så kunde man uppväga det genom att vara stark på en annan. I praktiken krävdes det att man kunde visa upp konkreta exempel på intresse för forskning och vetenskap.

Inför antagningen till höstterminen 2008 hade Karolinska Institutet omfördelat platser mellan de olika antagningskvoterna; kvoterna för lokala urval gick ned till 50 % samtidigt som kvoterna för betyg respektive högskoleprov ökade till 25 % respektive 25 %. Som en konsekvens av detta minskade LäFo från 12 till 8 platser.

Som exempel på graden av konkurrens i kvoten började antagningen inför HT07 med 190 ansökande varav 65 kallades till prov och uppsats. Utav dessa kallades 42 till intervjuer och i slutändan antogs 12 personer. Antagningen inför HT08 började med 207 ansökande varav 56 kallades till prov och uppsats. Utav dessa kallades 33 till intervjuer och i slutändan antogs 8 personer.

LäFo-kvoten upphörde efter antagningen till höstterminen 2008 och ersattes med möjligheten för läkarstudenter att ansöka till en introducerande forskningskurs i början av läkarprogrammet, ungefär motsvarande den kurs som LäFo-antagna tidigare hade fått läsa.

Linköpings Universitet

Under perioden från 1991 till 2004 användes intervjubaserad antagning till läkarprogrammet vid Linköpings Universitet. Intervjukvoten avskaffades eftersom den ansågs inte leda till tillräckligt goda studieprestationer.

Göteborgs Universitet

Under perioden från höstterminen 1995 till vårterminen 2002 användes intervjubaserad antagning till läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Under den tiden skedde förändringar av både urvalsbas och urvalsprocedur.

Höstterminen 1995 krävdes det att man ansökte till Göteborgs Universitets läkarprogram i första hand; bland dessa avgjorde hp-resultat vilka som kallades till intervju. 92 personer intervjuades av psykologer och 37 antogs i slutändan.

Höstterminen 1996 och vårterminen 1997 krävdes det även att man fått minst betyget Väl Godkänt i svenska, engelska, matematik, fysik, biologi och kemi samt att man inte fick vara över 34 år vid studiestarten (dock med undantag upp till 39 års ålder efter individuell prövning). De som kallades till intervjuer fick först genomföra en intervju med ett lärarpar varifrån en del gick vidare till intervju med psykolog. Höstterminen 1996 intervjuades först 90 och sedan 60 varav 29 antogs. Vårterminen var motsvarande siffror 70, 40 respektive 20.

Vårterminen 1998 slopades de tidigare kraven (förstahandssökare, betyg, ålder) och kallelserna till intervjuer fördelades enligt 20 % utifrån högskoleprov, 20 % utifrån högskoleprov + arbetslivserfarenhet samt 60 % utifrån gymnasiebetyg. Samtliga kallade intervjuades av både ett lärarpar och en psykolog, varefter de poängsattes enligt en sjugradig skala. Från och med vårterminen 1998 till och med vårterminen 2000 intervjuades 120 personer varav 37 antogs. Vårterminerna 2001 och 2002 intervjuades 150 personer varav 57 antogs.

Från och med höstterminen 1997 till och med vårterminen 2001 rådde platsgaranti för personer med maximal ansökningspoäng via gymnasiebetyg, via högskoleprov eller via högskoleprov + arbetslivserfarenhet. Sådana ansökande kallades därför inte till intervjuer.

En av fördelarna med det lokala urvalet var att de som antogs den vägen hade en lägre frekvens av studieavbrott. En betydande nackdel var dock den höga kostnaden, som var den främsta orsaken till att det lokala urvalet upphörde.

Umeå Universitet

Under perioden från 1996 till höstterminen 2013 användes intervjubaserad antagning till läkarprogrammet vid Umeå Universitet. Inledningsvis omfattade intervjukvoten även de platser som annars hade tillfallit högskoleprovskvoterna.

Under hela perioden inleddes urvalet med att de ansökande rangordnades utifrån deras ansökningspoäng (hur beräkningen av denna förändrades över tiden redovisas nedanför). De ansökande som hade högst ansökningspoäng kallades sedan till antagningsintervjuer där de poängsattes enligt en skala (även denna förändrades över tiden, se nedanför). Deras intervjupoäng adderades sedan till deras ansökningspoäng; en hög intervjupoäng gjorde det alltså möjligt att få en bättre placering i rangordningen än vad som vore fallet utifrån ansökningspoängen ensam. Slutligen gavs de intervjuade ansökarna rangordningsnummer utifrån sina totala poäng, där den med högst poäng fick nummer 800 och lägre poäng gav lägre nummer.

Till och med VT09 fick man utöver högskoleprovspoängen +0,2 för MVG i 3 av 6 kurser (Biologi B, Kemi B, Fysik B, Matematik D, Engelska B och Svenska B) samt +0,1 för 3 års arbetslivserfarenhet inom vården alternativt medellång vårdutbildning med 1 års relevant arbetslivserfarenhet. Därutöver tillkom intervjupoäng 0,0 / 0 / 1,0 / 1,01 (som gällde i 3 år framåt, förutom "0" som gällde endast den aktuella antagningen).

Till och med VT12 fick man utöver högskoleprovspoängen +0,3 för MVG i 4 av 6 kurser (Biologi B, Kemi B, Fysik B, Matematik D, Engelska B och Svenska B) samt +0,1 för 3 års arbetslivserfarenhet inom vården alternativt medellång vårdutbildning med 1 års relevant arbetslivserfarenhet. Därutöver tillkom intervjupoäng 0,0 / 0,5 / 1,0 / 1,5.

Från och med HT12 fick man utöver högskoleprovspoängen en tiondedel av betygsgenomsnittet (inklusive meritpoäng och kompletteringar). Därutöver tillkom intervjupoäng 1 / 2 / 3. I antagningstabellen nedanför har detta gränsvärde multiplicerats med 10; genom att dra bort intervjupoängen (oftast 20) får man då ett värde i nivå med antagningspoängen i kvoten för gymnasiebetyg plus högskoleprov som ersatte denna intervjukvot.

Efter HT13 slopades intervjusteget. Ansökningsprocessen blev då automatisk, utan krav på särskild ansökan.

Ansökande och antagna

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2.

Antagningstabell


Umeå Universitet
Urval 1, gränsvärde
vilket motsvarade
Urval 2, gränsvärde
vilket motsvarade
Reservintag, reservnummer från urval 2
vilket motsvarade gränsvärdet
vilket motsvarade
vt14
ht13
vt13
ht12
vt12
ht11
vt11
ht10
vt10
ht09
vt09
ht08
vt08
ht07
vt07
ht06
vt06
ht05
vt05
ht04
759757752736754726736720737726734736
56,5055,9556,752,903,002,90
758756752732752726730718723719731730
56,5055,90 2,903,002,90
3 866393474
752752 721746717724702713713723725
56,3055,80 2,903,002,902,902,802,902,902,902,903,002,903,003,003,003,003,00

Övriga sökande

I UHR:s statistik före HT06 särredovisas inte ännu lokala kvoter och kvoten DA; dessa klumpades istället ihop som "Övriga".

I det interaktiva diagrammet nedanför kan du avläsa utvecklingen av antalet behöriga ansökande inför urval 1, antalet antagna i urval 1 samt antalet antagna i urval 2 under perioden HT00-VT06.