Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Linköpings läkarprogram mycket populärare

Antalet ansökningar till svenska läkarprogram slår nya rekord, jämfört med tidigare vårterminer, enligt statistik från Universitets- och Högskolerådet. Ett lärosäte som sticker ut särskilt mycket är Linköpings Universitet där antalet förstahandsansökningar ökade med hela 22 procent, den proportionellt överlägset största ökningen.

Samtidigt lyckas Göteborgs Universitet med att, för den tredje terminen i rad, behålla andraplaceringen bland förstahandsansökningarna.

I listorna nedanför anger parenteserna förändringen jämfört med förra vårterminen.

LÄKARPROGRAM SOM FÖRSTAHANDSVAL

 4.515 (+176) Totalt         (rekordmånga inför vårtermin)
 1.566 ( +81) Karolinska Institutet (rekordmånga inför vårtermin)
  775 ( -9) Göteborgs Universitet
  690 ( -21) Lunds Universitet
  548 ( +20) Uppsala Universitet  (rekordmånga inför vårtermin)
  383 ( +27) Umeå Universitet
  363 ( +65) Linköpings Universitet (rekordmånga inför vårtermin)
  190 ( +13) Örebro Universitet

ALLA ANSÖKNINGAR TILL LÄKARPROGRAM

23.172 (+289) Totalt         (rekordmånga inför vårtermin)
 3.812 (+137) Karolinska Institutet (rekordmånga inför vårtermin)
 3.445 ( +75) Uppsala Universitet  (rekordmånga inför vårtermin)
 3.350 ( -41) Göteborgs Universitet
 3.310 ( -26) Lunds Universitet
 3.195 ( +52) Linköpings Universitet (rekordmånga inför vårtermin)
 3.044 ( +63) Örebro Universitet   (rekordmånga inför vårtermin)
 3.016 ( +29) Umeå Universitet    (rekordmånga inför vårtermin)

Utförligare material:
Antal ansökande till svenska läkarprogram (historisk utveckling)

Källa:
Universitets- och högskolerådet