Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Över 10.000 svenska läkarstudenter

Antalet svenska läkarstudenter har passerat 10.000 och fortsätter att stiga. Ökningen motsvarar en fördubbling sedan läsåret 2000/01.

Av de 10.300 svenska läkarstudenterna återfanns 2.900 vid utländska läkar-program (läsåret 2013/14) och 7.400 vid svenska läkarprogram (vårterminen 2013).

Ökningen lär fortsätta under flera år till, i takt med att den borgerliga regeringens utbyggnad av läkarprogrammen närmar sig fullt genomslag på alla terminer. Ovanpå detta kan dessutom antalet utlandsstudenter komma att öka ytterligare.

Utförligare material:
Läkarstudenter i Sverige
Läkarstudenter i utlandet

Källor:
Universitetskanslersämbetet (registrerade)
Centrala studiestödsnämnden (uträkning från specialbeställd statistik)