Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Sjunkande och stigande antagningsgränser i urval 1

Gränserna för antagning till svenska läkarprogram sjönk eller steg, beroende på vilken antagningskvot det rörde sig om, i första urvalet för antagningen till höstterminen 2016.

Som lägst räckte det med 21,72 (av 22,50) för antagning med nya betyg utan kompletteringar, 21,85 för antagning med gamla betyg utan kompletteringar samt 22,12 för antagning med kompletterade betyg.

Särskilt intressant är kvoten för gamla betyg utan kompletteringar (BI), där fyra av sju lärosäten inte antog någon med lägre ansökningspoäng än 22,50.

Listorna nedanför är en sammanställning av antagningsgränserna i de olika urvalskvoterna. För betygskvoterna anges även poängen från högskoleprovet där den används för att rangordna ansökande med lika bra betygsvärde.

NYA BETYG UTAN KOMPLETTERINGAR (BIEX)

22,29/1,15 Lunds universitet   
22,24/1,65 Karolinska institutet (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
22,19/1,75 Uppsala universitet  
21,98/1,40 Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
21,98   Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
21,88/1,15 Linköpings universitet (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
21,76/1,45 Umeå universitet    (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
21,72/1,30 Örebro universitet   (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)

GAMLA BETYG UTAN KOMPLETTERINGAR (BI)

22,50/---- Karolinska institutet 
22,50/---- Lunds universitet   
22,50/---- Uppsala universitet  
22,50/---- Umeå universitet    
22,28/---- Göteborgs universitet 
22,23   Göteborgs universitet 
22,10/1,60 Linköpings universitet 
21,85/---- Örebro universitet   

BETYG MED KOMPLETTERINGAR (BII)

22,50/1,30 Karolinska institutet 
22,50/---- Lunds universitet   
22,50/---- Uppsala universitet  
22,42/---- Göteborgs universitet 
22,40   Göteborgs universitet 
22,22/1,10 Linköpings universitet (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
22,17/---- Umeå universitet    (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
22,12/---- Örebro universitet   

FOLKHÖGSKOLEOMDÖME (BF)

4,0/1,80 Göteborgs universitet (högsta för urval 1 inför hösttermin sedan år 2012)
4,0/1,70 Linköpings universitet (högsta för urval 1 inför hösttermin sedan år 2012)
4,0/1,60 Karolinska institutet (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
4,0/1,60 Lunds universitet   
4,0/1,60 Uppsala universitet  
4,0/1,55 Umeå universitet    
4,0/1,50 Örebro universitet   (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
4,0   Göteborgs universitet 

HÖGSKOLEPROV (HP)

1,85 Lunds universitet   
1,80 Karolinska institutet
1,80 Uppsala universitet  
1,80 Göteborgs universitet 
1,75 Linköpings universitet 
1,70 Umeå universitet    
1,70 Örebro universitet   

LOKALA URVALSKVOTER

Karolinska, PIL (prov & intervjuer) : 55
Lund, DLÄK (doktorsexamen)     : 0,90
Göteborg, Biomedicin för disputerade: 1,60
Linköping, HPSU (arbetserfarenhet) : 2,55
Umeå, AU1 (betyg + 10*högskoleprov) : 37,75   (rekordlågt för urval 1 inför hösttermin)
Umeå, AU2 (doktorsexamen)      : 796 poäng
Umeå, AU3 (arbetserfarenhet)    : 799 poäng

Källor:
Lokala studievägledare
Universitets- och högskolerådet

Utförligare material:
Antagning till läkarprogram i Sverige
Antagning till läkarprogram via gymnasiebetyg
Antagning till läkarprogram via högskoleprov
Antagning till läkarprogram via folkhögskoleomdöme
Antagning till läkarprogram via alternativt urval