Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Kategoriarkiv: Statistik

Fortsatt färre svenska läkarstudenter i utlandet

Antalet svenska läkarstudenter med CSN-studiemedel vid utländska läkarprogram fortsätter att sjunka. Det senaste läsåret bjöd på en rekordstor nedgång, från 2.710 till 2.492 totalt, och sedan läsåret 09/10 har det uppskattade antalet nybörjare sjunkit från 728 till 500. Ifall utvecklingen … Läs mer

Lägre antagningspoäng vid svenska läkarprogram

Inför vårterminen år 2017 sågs många nya lägstarekord antagningskvoterna för gymnasiebetyg utan kompletteringar, såväl som i kvoten för högskoleprovet som verkar ha börjat sjunka igen. Samtidigt steg antagningspoängerna i kvoten för gymnasiebetyg med kompletteringar samt vid några lärosätens kvoter för … Läs mer

Sjunkande och stigande antagningsgränser i urval 1

Gränserna för antagning till svenska läkarprogram sjönk eller steg, beroende på vilken antagningskvot det rörde sig om, i första urvalet för antagningen till höstterminen 2016. Som lägst räckte det med 21,72 (av 22,50) för antagning med nya betyg utan kompletteringar, … Läs mer

Sjunkande antagningsgränser för läkarprogram

Gränserna för antagning till svenska läkarprogram fortsätter att sjunka och många nya lägstarekord slogs i antagningen till vårterminen 2016. Som lägst räckte det med 21,04 (av 22,50) för antagning med nya betyg utan kompletteringar, 21,10 för antagning med gamla betyg … Läs mer

Fler disputerade antas till läkarprogram

Sedan vårterminen 2011 har ett växande antal platser vid de svenska läkarprogrammen reserverats för ansökande som redan har disputerat. Efter första urvalet inför höstterminen 2015 hade inte mindre än 15 disputerade antagits. Som jämförelse antogs totalt 1.097 personer i samma … Läs mer

Uttag av gymnasialt studiemedel ökar snabbt bland fleråriga studenter

Uttaget av gymnasialt studiemedel ökar snabbt bland studenter som har använt minst 3 år av sitt eftergymnasiala studiemedel. Bland dem som har kvar ett år eller mindre är ökningen särskilt stor, +50 % på endast 4 år. Detta enligt statistik … Läs mer

Sveriges läkarprogram har blivit mer populära

Sveriges läkarprogram blir alltmer populära, visar en jämförelse av utvecklingen för antalet förstahandsansökare respektive utvecklingen för antalet personer i åldern 20-24 år. Sedan år 2003 har befolkningen inom åldersspannet 20-24 år, den vanligaste åldersgruppen bland nybörjare vid svenska läkarprogram, ökat … Läs mer

Fortsatt lägre antagningsgränser för läkarprogram

Gränserna för antagning till svenska läkarprogram fortsätter att sjunka och många nya lägstarekord slogs i antagningen till vårterminen 2016. Samtidigt slog antalet antagna ett nytt högstarekord; 1.122 personer antogs i urval 1, en ökning med 25 personer sedan urval 1 … Läs mer

Största könsgapet på 10 år bland nyantagna

Andelen män bland de nyantagna läkarstudenterna dyker brant och är den lägsta på 10 år, detta enligt den nyligen publicerade statistiken över antagningen till vårterminen 2015. Endast 41 % av de nyantagna läkarstudenterna var män – och bland de yngre … Läs mer

Läkarstudier och gymnasialt studiemedel

Endast ett liten andel av läkarstudenterna tar ut gymnasialt studiemedel – detta trots att många av dem saknar tillräckligt med högskolestudiemedel för läkarstudierna. En möjlig förklaring är att många helt enkelt inte känner till den gymnasiala studiemedelspotten. I histogrammet nedanför … Läs mer