Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Beslut om nytt svenskt läkarprogram till hösten?

Beslut om ett nytt läkarprogram vid Linnéuniversitetet kan komma redan till hösten – särskilt ifall Miljöpartiet vinner inflytande över utbildningspolitiken.

Sedan tidigare är det allmänt känt att förutsättningen för att det tänkta nya läkarprogrammet i Kalmar ska bli av är att Lunds universitets läkarprogram tilldelas fler platser. Miljöpartiet gjorde nyligen ett utspel om fler platser vid läkarprogrammen, varav vilka 50 är avsedda för Lunds universitet.

Ifall Miljöpartiet vinner inflytande över denna aspekt av utbildningspolitiken efter höstens riksdagsval så kan det alltså redan vid höstbudgeten i år stå klart att det blir ett nytt läkarprogram vid Linnéuniversitetet år 2015. Miljöpartiet kan uppnå detta genom att antingen ingå i en koalitionsregering (tillsammans med Socialdemokraterna och kanske även Vänsterpartiet) eller genom att förhandla med en borgerlig minoritetsregering.

Även ifall Miljöpartiet inte skulle vinna inflytande över utbildningspolitiken så kan detta ändå bli verklighet, med tanke på att den borgerliga regeringen vill utöka läkarprogrammen med ytterligare 170 platser. Den borgerliga regeringen har dock inte angett i förväg var dessa platser skulle tillkomma.

Man kan diskutera huruvida en utökning av läkarprogrammen egentligen behövs och huruvida Sverige egentligen har en brist på läkare eller om det snarare rör sig om ett ineffektivt användande av de många läkare som redan finns. Ifall en utökning av de svenska läkarprogrammen skall ske någonstans så förefaller det dock vara en god idé att den sker på en ny plats där det inte redan trängs så många att den kliniska handledningen blir lidande.

Omdömen från läkarstudenter vid utlokaliseringsorterna (Helsingborg från Lund/Malmö samt Luleå, Sundsvall och Östersund från Umeå) talar för att nya kliniska utbildningsplatser på ”jungfrulig mark”, i regi av ett redan etablerat läkarprogram, kan ge ett mycket gott resultat (om än mer kostsamt per student än vid centralorterna).

Linnéuniversitetet håller även en relativt god nivå på den ”prekliniska” forskningen, vilket talar för att även den tänkta prekliniska undervisningen i lundensisk regi skulle ha förutsättningar för att fungera väl.