Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

Tillgodoräkning

Diskussioner om antagning till svenska läkarprogram inför 2018 års vårtermin.

22 jan 2018, 21:21

Hej! Jag har blivit antagen på läkarprogrammet i Örebro. Problemet är bara att de inte vill tillgodoräkna mina kurser som jag har läst i Danmark. Har nämligen pluggat läkarprogrammet i tre terminer i Danmark.
Helt specifikt har jag läst medicinsk filosofi, anatomi, histologi, biokemi, health psychology och kommunikationskurser (HLR mm).

Hur ska jag gå tillväga för att få de tillgodoräknade? Studievägledarens argument var att kurserna var mer invävda i Örebros universitet.
Helt ärligt vet jag inte riktigt vad jag frågar efter men skulle gärna höra om folk har förslag för vad jag kan göra. Känner att det är orättvist att starta från termin 1 då jag vet (och har kollat igenom allt ordentligt) att jag har klarat av första terminen.

Tack på förhand!
Balamoi

22 jan 2018, 22:46

De flesta universitet har möjligheten att tillgodoräkna. Kolla på universitetets hemsida och sök efter blankett om tillgodoräkning. Jag vet att det är fullt möjligt på de övriga läkaruniversiteten så det borde inte vara så stor skillnad i Örebro. Lycka till och berätta gärna hur det går! Ska du till Örebro så snabbt så möjligt nu eller har du lite tid?
Penicillin

23 jan 2018, 11:18

Tillgodoräknande är reglerat i högskoleförordningen. Du har alltid rätt att få din ansökan om TG prövad av universitetet, dvs så länge du följer deras tillvägagångssätt för ansökningen (dvs hur din ansökan ska struktureras, vad som ska bifogas, på vilket sätt) så måste de pröva ansökan. T ex kan du hänvisa till följande:

Tillgodoräknanderegler
Enligt högskoleförordningen gäller följande:

"12 § Om en student vid en högskola inom landet har gått igenom viss grundläggande högskoleutbildning med godkänt resultat, har studenten rätt att tillgodoräkna sig detta för högskoleutbildning vid en annan högskola. Detta gäller dock inte, om det finns en väsentlig skillnad mellan utbildningarna.
Detsamma gäller studenter som har gått igenom en viss utbildning med godkänt resultat
1. vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen, eller
2. vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap. Förordning (2004:219).

13 § Student har rätt att tillgodoräkna sig annan utbildning än den som avses i 12 §, om de kunskaper och färdigheter som studenten åberopar är av en sådan beskaffenhet och har en sådan omfattning att de i huvudsak svarar mot den utbildning för vilken de är avsedda att tillgodoräknas. Student får även tillgodoräknas motsvarande kunskaper och färdigheter som har förvärvats i yrkesverksamhet.

Om du inte är nöjd med deras beslut efter att de har prövat din ansökan kan du överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH). Jag har ingen aning om hur de resonerar där men jag tänker spontant att du kan hänvisa till paragraferna ovan.

Det är kursplanerna som huvudsakligen ligger till grund för om ansökan kan beviljas, mer specifikt kursplanernas lärandemål. Titta på dessa för de kurser du läst och jämför med de på Örebro för de moment som du tycker att du har läst.

Lycka till!
guest