Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

Ny BI-kvot för gymnasiebetyg enligt den nya skalan

Meritpoäng, kompletteringar, utländska betyg, folkhögskola, et cetera.

16 okt 2013, 09:37

Enligt informationen från UHR kommer den nya kvoten att heta "BIex":
http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Nyheter/Egen-urvalsgrupp-for-sokande-med-gymnasieexamen/
Beslutet som regeringen nu har fattat innebär att behöriga sökande med gymnasieexamen konkurrerar i den ordinarie betygsgruppen, BI, och dessutom i en ny egen urvalsgrupp, BIex.
För kompletterade betyg finns det även fortsättningsvis endast en kvot, BII.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4632

16 okt 2013, 13:54

Hur kommer fördelningen se ut?
Gäst

16 okt 2013, 14:01

Gissningsvis proportionell mot antalen ansökare i de respektive kvoterna. Jag gissar, men vet inte, att de som ansöker med nya gymnasiebetyg därmed även bidrar till den gamla BI-kvotens storlek.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4632

16 okt 2013, 19:12

Tycker det är lite märkligt att betygsurvalet får flera separata urvalsgrupper för att se till att allt ska vara rättvist medans stora förändringar vad gäller högskoleprovet och de orättvisor som därav följer går obemärkt förbi.
Backworldsman
Läkarstudent
Inlägg: 76

17 okt 2013, 01:11

Högskoleprovet har alltid haft rollen av "andrahandsväg till högre studier" medan gymnasiebetygen har haft huvudrollen. Man kan också se det som att regeringen försöker ge bästa effekt av, och maximal acceptans för, dess förändringar av gymnasiebetygen - utan den separata kvoten hade det blivit svårt för dem i media och elever som studerar enligt det nya gymnasiet hade tydligt missgynnats.

För högskoleprovets del så hade omgörningen däremot varit på gång under en längre tid och var snarare en praktisk än en politisk fråga - jag kan inte minnas något ifrågasättande av den reformen från något politiskt håll, till skillnad från regeringens betygsförändringar.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4632

21 okt 2013, 15:30

Enl ex från UHR: det är 90 platser som ska fördelas i betygsurvalet. Inga sökande samtidigt i BI och BII. Det är 400 sökande i BI och 200 sökande i BII. Av de 400 sökande i BI är det 40 (10 procent) som har gymnasieexamen.
Antal sökande % platser platser_omfördeln slutligt
Betygsgruppen
B I 400 66,6 60 + 10 70
B II 200 33,4 30 - 10 20

BI 360 90 63
BIex 40 10 7

Sökande med examen kommer tillsammans med övriga sökande i BI att konkurrera om de 63 platserna i BI och dessutom om 7 platser i BIex. Det kan vara samma person på första plats i BI som i BIex och man drar en person i en urvalsgrupp innan man går till nästa dragning som sker i nästa urvalsgrupp. Man kan alltså bli antagen som sökande nr nio i BIex i exemplet ovan trots att det bara finns sju platser.

Följden blir att antagningen öppnas för BIex men att BI fortfarande har en klar fördel då inga nya kullar med sökande med den tregradiga skalan tillkommer. Är det klart nog Nils (hoppas tabbarn funkar)?
fred
Inlägg: 5

21 okt 2013, 21:46

Tack Fred!

Jag hittade ett kortare exempel på VHS hemsida (ingår egentligen numera i UHR men tydligen finns hemsidan kvar) men det nämnde inte någonting om proportionerna för BIex relativt BI.
I betygsurvalet till hösten 2014 fördelas platserna så här
* Först fördelas platserna i förhållande till antalet behöriga sökande i betygsgruppen och folkhögskolegruppen
* Sedan fördelas platserna i betygsgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i BI och BII
* I ett nästa steg minskas platserna i BII med en tredjedel som förs över till BI
* Platserna i BI delas i sin tur i två grupper, BI och den nya gruppen BIex. Behöriga sökande med gymnasieexamen ingår både i BI och BIex.

Hur många platser som går till BIex beror på hur många sökande som har en gymnasieexamen. Till utbildningar med få platser och få sökande, blir det kanske inte några platser i BIex. Att BIex inte får några platser behöver dock inte innebära att sökande med gymnasieexamen kommer att bli utan plats, då de också kan antas i BI.
http://www.vhs.se/sv/Startsida-for-SYV/Regelverk/Nyheter-om-regelverk-och-tillampning/Nyheter-2013/Ny-urvalsgrupp-for-sokande-med-gymnasieexamen/
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4632

21 okt 2013, 21:51

SFS 2013:695 beskriver det på detta viset:
Vid urval till utbildning som påbörjas efter den 31 maj 2014 och före den 1 juni 2017 ska sökande med gymnasieexamen dessutom indelas i en särskild gymnasieexamensgrupp. Sökande med gymnasieexamen ska inte ingå i underlaget för beräkning av platsfördelning till I. Vid platsfördelning ska den särskilda gymnasieexamensgruppen och de övriga betygsgrupperna tilldelas platser enligt den princip om platstilldelning som framgår av 1. Den andel platser som enligt 2 annars skulle tillföras I ska i stället fördelas mellan I och den särskilda gymnasieexamensgruppen i förhållande till antalet behöriga sökande i de två grupperna.
http://www.vhs.se/Global/SYV/F%C3%B6rordningstexter/SFS%202013695%20ny%20urvalsgrupp.pdf
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4632