Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

"Bristande kvalitet på hälften av läkarutbildningarna"

Rankingar, möjligheter, studentliv, studieavgifter, et cetera.

29 jan 2014, 14:35

Universitetskanslersämbetet ifrågasätter kvaliteten på tre av sex läkarutbildningar. De berörda universiteten har nu ett år på sig att åtgärda bristerna för att inte förlora examenstillståndet.
Gemensamt för de tre läkarutbildningar som får omdömet "bristande kvalitet" är att de har brister i ett av examensmålen, det mål som handlar om förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg.

De övriga tre läkarutbildningarna får omdömet "hög kvalitet". Ingen utbildning får därmed det högsta omdömet "mycket hög kvalitet".
Du hittar rapporten här:
http://uk-ambetet.se/nyheter/bristandek ... fe18a.html
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

29 jan 2014, 14:55

Sammanlagt utvärderades åtta examensmål:
1 För läkarexamen ska studenten visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen

2 För läkarexamen ska studenten visa såväl bred som fördjupad kunskap inom det medicinska området inbegripet kunskap om och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för olika grupper och individer, såväl barn som kvinnor och män

3 För läkarexamen ska studenten visa kunskap om ekonomi och organisation som är av betydelse för hälso- och sjukvården

4 För läkarexamen ska studenten visa fördjupad förmåga att självständigt diagnostisera de vanligaste sjukdomstillstånden hos patienter och i samverkan med patienten behandla dessa

5 För läkarexamen ska studenten visa förmåga att initiera och genomföra hälsofrämjande och förebyggande arbete inom hälso- och sjukvården för såväl enskilda som grupper av patienter

6 För läkarexamen ska studenten visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera och använda kunskap samt analysera och bedöma komplexa företeelser, frågeställningar och situationer

7 För läkarexamen ska studenten visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper såväl inom hälso- och sjukvården som inom vård och omsorg

8 För läkarexamen ska studenten visa förmåga till ett etiskt och professionellt förhållningssätt gentemot patienter och deras närstående
Omdömet "mycket hög" gavs inom dessa områden till dessa lärosäten:
1: Karolinska institutet
4: Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet
8: Uppsala universitet, Linköpings universitet, Umeå universitet

Du hittar utvärderingarna här:
http://kvalitet.uk-ambetet.se/resultats ... 26dc880000
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635