Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

Budgetpropositionen inför 2014 och läkarutbildningen

Utbyggnad, utveckling, nya studieorter, betygsdebatt, byte av lärosäte, et cetera.

21 sep 2013, 15:37

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/37/09/7f6c12ab.pdf

I enlighet med den utbyggnad av läkarutbildningen som regeringen presenterade i
budgetpropositionen för 2013 föreslås medel för 2014 tillföras Göteborgs universitet och
Linköpings universitet motsvarande 20 nybörjarplatser vardera på läkarutbildningen.
Ingenting sägs om tillförsel av mer resurser till Lunds Universitet eller Linnéuniversitetet för etablerandet av en eventuell läkarutbildning i Kalmar, något som bidrog till en upprörd stämning hos lokala politiker:
Smålandsnytt: "Kalmar är en blind fläck"

Samarbete om läkarutbildning och klinisk forskning (ALF)

Avtalet mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården, det s.k. ALF-avtalet, är en viktig länk mellan staten och landstingen när det gäller ansvaret för den kliniska forskningen. Avtalet reglerar frågor om samarbete och ersättning för läkarutbildning, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

Det nuvarande avtalet, som har en femårig uppsägningstid, sades upp av staten i december 2009 i avsikt att förhandla fram ett nytt avtal. Regeringen utsåg i mars 2012 en förhandlare för statens räkning, och förhandlingar med berörda sjukvårdshuvudmän om ett nytt avtal inleddes under hösten 2012. Regeringens inriktning är att ett nytt ALF-avtal ska bidra till att långsiktigt säkra att klinisk utbildning av blivande läkare håller hög kvalitet, att internationellt konkurrenskraftig klinisk forskning främjas och att universitetssjukvården stärks som kvalitetsdrivande och innovativ i utvecklingen av svensk sjukvård.

Det bör genomföras regelbundna utvärderingar av den kliniska forskningens kvalitet och av omsättningen av kunskap till praktik och kvalitetsmässig utveckling av hälso- och sjukvården. Sådana utvärderingar bör, enligt regeringens uppfattning, i ett nytt ALF-avtal ligga till grund för fördelning av en viss del av ersättningen för landstingens åtaganden att medverka i läkarutbildning och klinisk forskning.
Angående ALF-förhandlingarna kan man dock läsa detta i Läkartidningen:
ALF-förhandlingarna har havererat
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

21 sep 2013, 15:55

Blir det 20 platser per termin och universitet eller blir det 20 platser för hela 2014 per universitet?
Gäst

21 sep 2013, 16:02

Det är platser per år, det vill säga 10 platser per termin och lärosäte.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

21 sep 2013, 16:04

Vet vi någonting om hur dessa platser kommer att fördelas? Jag skulle gärna se utökning av BF-kvoten för min egen del. Jag har hört att vissa kvoter är bestämda på vissa universitet, t.ex. 1/3 av platserna skall gå till HP, sen har jag också hört att i BF-kvoten spelar det roll hur många som söker: många intressenter = fler platser, stämmer detta?
Läkarstudent T5 vid Karolinska Institutet
Följ min väg till att bli läkare http://medikusstudenten.blogspot.se/
Wolthura
Läkarstudent
Stockholm
Inlägg: 129

21 sep 2013, 16:16

Lärosätena bestämmer själva hur stora andelar av platserna som ska gå till högskoleprov, betyg eller lokala urval. Ifall det finns flera kvoter av samma "grundtyp" (till exempel betyg) så sker fördelningen av platser proportionellt mellan dem (plus att BI får ett antal platser från BII på grund av en särskild överföring).

För kvoten BF:s del innebär det helt riktigt att fler ansökande medför fler platser för den kvoten (och färre för BI och BII), allting annat lika.

Ökningen av antalet platser per kvot bör bli proportionell mot hur stora kvoterna redan är.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

22 sep 2013, 22:18

Lade till en länk från första inlägget till en artikel i Läkartidningen, gällande ALF-förhandlingarna.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635