Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

Räkna med utökad kurs meritvärde utan själva betyget?

Meritpoäng, kompletteringar, utländska betyg, folkhögskola, et cetera.

05 feb 2013, 13:08

Hej!
Jag har läst Svenska C som utökad kurs (till 2550 p) och undrar om jag kan räkna med meritvärdet på 0,5 (som områdeskurs) utan att räkna med betyget i kursen (VG)? Jag har slutbetyg från 2011.

Hittade nämligen denna text på hemsidan och undrar om någon här vet hur den tolkas? Alltså, kan jag räkna med Svenska C:s 0,5p utan att räkna med VG:t i slutbetyget? :)

/eds

"Normaltillståndet är att alla kurser i slutbetyget räknas med i betygsgenomsnittet.
För utökade program är det två omständigheter som avgör ifall utökningskurserna räknas med i betygsgenomsnittet - dels tidpunkten för när ditt slutbetyg utfärdades och dels ifall utökningskurserna ingår i det eller redovisas på ett samlat betygsdokument. Meritpoängsgivande utökningskurser räknas med i betygsgenomsnittet, med undantag för äldre betyg där meritpoäng kan fås från utökningskurser utan att de räknas med i genomsnittet.
Idrott och hälsa kan för äldre betyg utgå från betygsgenomsnittet ifall det skulle sänkas.
Behörighetsgivande kurser räknas alltid med i betygsgenomsnittet, även om de sänker det.
Om du har läst in Matematik D via basår så påverkar Matematik E ditt betygsgenomsnitt eftersom behörigheten i första hand baseras på gymnasiekurser. Om du har lättare för Matematik D så kan du dock välja att läsa den som kurs och därmed få den att räknas istället för Matematik E."
eds
Inlägg: 1

01 maj 2013, 01:37

http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/utbildningpauniversitetochhogskolor/antagningtillgrundniva/urval/betygsurval/meritvardering.4.1db453f212664e532507ffe882.html

Grupp A: Sökande med gymnasieexamen som ger grundläggande behörighet från gymnasieskolan och med gymnasieexamen från vuxenutbildning, dvs. sökande från den nya gymnasieskolan

Grupp B: Sökande med betyg från gymnasial utbildning som har påbörjats efter juni 2007

Grupp C: Sökande med betyg från gymnasial utbildning enligt de kursplaner som infördes i gymnasieskolan hösten 2000 och i gymnasial vuxenutbildning den 1 juli 2001, utom sökande som tillhör grupp B

Grupp D: Till antagningen till höstterminen 2012 enbart sökande med betyg från gymnasial utbildning enligt 1994 års kursplaner. Från och med antagningen till höstterminen 2013 omfattar grupp D även sökande med s.k. mellanårsbetyg, alltså sökande med betyg enligt 1992 års kursplaner. Gruppen omfattar alltså sökande med slutbetyg från gymnasieskolan, enligt 1992 års kursplaner utfärdade 1995 och 1996 samt betyg enligt 1994 års kursplaner, utfärdade 1997 eller senare samt sökande med slutbetyg/samlat betygsdokument enligt 1992 och 1994 års kursplaner från vuxenutbildningen

Grupp E: Sökande med betyg från äldre gymnasial utbildning än A, B, C och D som har sifferbetyg, t.ex. linjebetyg och studentbetyg
Ska betyg från utökat program räknas med?

För grupp A: Betyget i en kurs inom ett utökat program som ger meritpoäng ska räknas med i jämförelsetalet. Dessutom ska betyg i kurser utanför ett fullständigt program räknas med i jämförelsetalet om de krävs för grundläggande eller särskild behörighet.

För grupp B: Betyg i en kurs inom ett utökat program kan ge meritpoäng utan att tas med i beräkningen av jämförelsetalet. I jämförelsetalet räknas betyg i kurser inom utökade program bara om de ger behörighet.

För grupp C: Betyg i kurser inom utökade program räknas alltid med om de finns med på slutbetyget. Om kurserna däremot redovisas på ett samlat betygsdokument räknas de om de ger behörighet eller höjer meritvärdet. Meritpoäng för en kurs tillgodoräknas även om den ingår i ett utökat program. En meritkurs som redovisas på ett samlat betygsdokument ger alltså meritpoäng, men räknas bara med i jämförelsetalet om betyget höjer jämförelsetalet.

För grupp D: Betyg i kurser på ett samlat betygsdokument räknas med om de höjer jämförelsetalet och ska räknas med om de krävs för behörighet. Sökande i denna grupp får tills vidare tillgodoräkna sig meritpoäng endast i matematik, B- och C-språk samt engelska.

För grupp E: Denna grupp får tills vidare inte tillgodoräkna sig meritpoäng och kommer därför aldrig upp i mer än 20,00. Om det är ett avgångsbetyg från linjegymnasiet gäller att betyg i ämnen som utgör utökad studiekurs räknas med om de höjer medelvärdet eller ger behörighet.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4633

04 maj 2013, 12:48

Jag ställde en liknande fråga till vhs tidigare.

Jag har ett samlat betygsdokument där kurser med VG inte är med.

Nej, ditt betyg i Kurs X finns inte registrerat. Samlade betygsdokument måste man tyvärr skicka in till oss på egen hand.

Om du skickar in Kurs X kommer det bara att räknas med om det är till din fördel. Betyget kommer alltså inte att sänka ditt snitt. Eftersom betyget är utfärdat samma dag som ditt slutbetyg kommer du fortfarande att ingå i kvot BI.


Jag gissar att jag tillhör Grupp C.
Gamla Gardet