Tillgodoräkna Matematik I för matematikbehörighet?

Meritpoäng, kompletteringar, utländska betyg, folkhögskola, et cetera.
Gäst

Tillgodoräkna Matematik I för matematikbehörighet?

Inlägg av Gäst »

Jag har läst Matematik I, kurs på 30 högskolepoäng, men har ej läst gymnasiekursen Matematik 4 (jag kompletterade först med en 7,5-högskolepoängs förberedande kurs i matematik, och läste därefter Matematik I på universitetet). Kommer jag trots detta säkerligen få behöva komplettera med Matematik 4 på komvux (el. dylikt) eller räcker inte (åtminstone) Matematik I?

(KI vägrar förklara hur deras tillgodoräknandepraxis förhåller sig i denna fråga, men det är väl givet att det borde finnas ett svar på detta, som jag egentligen har rätt till att få veta.)

Någon tanke?