Sänkning?

Diskussioner om antagning till svenska läkarprogram inför 2023 års vårtermin.
Snowie

Sänkning?

Inlägg av Snowie »

Hej!
Med tanke på att det är få som har sökt till läkarprogrammet, tror ni på en ganska stor sänkning?

Umeå universitet till exempel, har endast 336 förstahandssökande. Förra VT låg det på 404. Det är väldigt få.

Däremot så kan man se en viss höjning de senaste åren i poäng. Se nedan. Tror ni att det kommer att återgå till hur det var tiden innan covid?

VT19, sist antagne
BI: 20,63
BII: 21,37
HP: 1,55
AUI: 35,37
Ht19, sist antagne
BI: 21,20
BII: 21,45
HP: 1,60
AUI: 35,71
VT20, sist antagne
BI: reserv 32 20,68
BII:reserv 11 21,01
HP: reserv 7 1,55
AUI reserv15 34,74
VT21, sist antagne
BI: reserv 37 20,89
BII:reserv 19 21,26
HP: reserv 18 1,50
AUI reserv 16 34,66
HT21, sist antagne
BI: reserv 24 21,57
BII: reserv 2 21,77
HP: reserv 10 1,65
AUI: reserv 22 36,04
VT22, sist antagne
BI: reserv 32 21,13
BII: reserv 4 21,63
HP: reserv 2 1,60
AUI reserv 13 36,10
HT22, sist antagne
BI: reserv 54 21,25
BII: reserv 18 21,67
HP: reserv 11 1,60
AUI reserv 26 35,96
Låst