Undersköterska blir skyddad yrkestitel - så påverkas läkarstudenter

Undersköterska, medicinsk sekreterare, hjelpepleier, sykepleier, et cetera.
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Inlägg: 4705
Blev medlem: 22 apr 2008, 23:52

Undersköterska blir skyddad yrkestitel - så påverkas läkarstudenter

Inlägg av Nils »

Regeringen föreslår att "undersköterska" ska bli en skyddad yrkestitel, med krav på kunskaper från det gymnasiala vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kompetens. Av lagrådsremissen framkommer det att effekten troligen blir att läkarstudenter inte längre kan arbeta som undersköterska, ifall de saknar titelbeviset. Det finns dock inget formellt hinder för att läkarstudenter kan anställas med samma arbetsuppgifter men med en annan titel.
En konsekvens av att införa en skyddad yrkestitel för undersköterskeyrket är att personer som under sin utbildning till sjuksköterska eller läkare arbetar som undersköterska inte längre kommer att kunna anställas med den titeln utan att först ha ansökt om och fått ett bevis om titeln undersköterska. [...] Det kan konstateras att det inte finns något hinder för en arbetsgivare att anställa exempelvis en sjuksköterskestudent för att utföra samma arbetsuppgifter som en undersköterska, men med en annan yrkestitel. Det är också möjligt för de personer som nämnts ovan att få sina reella kunskaper validerade, alternativt ansöka om en skyddad yrkestitel för att få en prövning av om deras utbildning kan anses motsvara den från gymnasieskolan eller komvux
Eftersom terminsgränserna för att jobba som undersköterska respektive läkarassistent ofta går vid termin 6 respektive 7, vore det inte helt överraskande ifall dagens läkarstudent-undersköterskor i framtiden ersätts av läkarassistenter. Läkarassistent är inte en skyddad eller reglerad titel, till skillnad från "underläkare" respektive framtida "undersköterska", och den gamla gränsen vid 7 terminer är mer en fråga om vanlig praxis. Det vore inte långsökt om gränsen för läkarassistent istället drogs vid 6 terminer, halvvägs genom (nya) läkarprogrammet, vilket även motsvarar studietiden för en kandidatexamen i medicin.

Referenser:
Pressmeddelande
Lagrådsremiss