Sida 1 av 2

Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 30 apr 2013, 15:28
av Nils
Det generella intrycket jag får av antagningsgränserna är att BI verkar hålla en relativt stabil nivå, likaså BF (med reservation för att data för BF/HP-urskiljning saknas för många lärosäten, där reservantagning inte skedde och UHR-data från urval 2 behöver erhållas).

BII-kvoterna ger en mer blandad bild, där den ena hälften av orterna håller en stabil eller något ökande antagningsgräns medan den andra hälften når lägre nivåer än någonsin tidigare.

HP-kvoterna ger en mer entydig bild, där Karolinska Institutet för första gången någonsin går ner till 1,70 och flera lärosäten tillsammans slår nytt Sverige-rekord med 1,65.

De data som ännu saknas för vårterminen 2013 är dels UHR-statistik över hp-urskiljning i urval 1 och urval 2, dels delar av reservantagningen för Umeå Universitet.

Tabeller över historiska antagningsgränser hittas, som vanligt, här:
http://läkarstudent.se/antagning.html


BI
22,30/1,20 (ej) Karolinska Institutet
22,10/0,75 (#6) Uppsala Universitet
22,00/1,40 (#6) Lunds Universitet
21,80/1,30 (#12) Göteborgs Universitet
21,80/lott (#14) Göteborgs Universitet
21,60/0,50 (#53) Linköpings Universitet (rekordlågt)
21,60/0,20 (#25) Örebro Universitet
21,56/0,95 (#29) Umeå Universitet (rekordlågt)

BII
22,50/1,25 (#1) Karolinska Institutet (rekordlågt)
22,50/0,90 (#3) Uppsala Universitet (rekordlågt)
22,30/1,60 (#8) Göteborgs Universitet (rekordlågt)
22,30/1,00 (#5) Lunds Universitet
22,26/lott (#12) Göteborgs Universitet (rekordlågt)
22,20/---- (#4) Örebro Universitet
22,12/1,50 (#7) Umeå Universitet (rekordlågt)
22,10/1,10 (#11) Linköpings Universitet (rekordlågt)

BF
4/1,70 (#2) Göteborgs Universitet
4/1,60 (ej) Karolinska Institutet
4/1,60 (ej) Uppsala Universitet
4/1,40 (ej) Lunds Universitet
4/1,40 (ej) Örebro Universitet (rekordlågt)
4/1,20 (#9) Linköpings Universitet (rekordlågt)
4/lott (ej) Göteborgs Universitet
4/1,40 (#2) Umeå Universitet

HP
1,70 (#18) Karolinska Institutet (rekordlågt)
1,70 (#23) Lunds Universitet
1,70 (#23) Göteborgs Universitet
1,70 (#40) Uppsala Universitet
1,65 (#26) Linköpings Universitet (rekordlågt)
1,65 (#30) Örebro Universitet (rekordlågt)
1,65 (#22) Umeå Universitet (rekordlågt)

Karolinska Institutet, PIL
50 (#2)

Göteborgs Universitet, Biomedicin för disputerade
1,65 (#5) (rekordlågt)

Linköpings Universitet, Särskilt urval
2,40 (#2)

Umeå Universitet, Alternativt urval
752 (#3), motsvarade 5,580 (3,580+2)

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 30 apr 2013, 18:32
av 1886
Ditt goda arbete uppskattas!

Mvh

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 30 apr 2013, 20:12
av lisa
finns det något på dom med Rell kompetens?

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 01 maj 2013, 01:05
av Nils
@ 1886:
Tackar! :)

@ lisa:
Hur menar du?

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 02 maj 2013, 16:17
av RamRam
Tja!
" (med reservation för att data för BF/HP-urskiljning saknas för många lärosäten, där reservantagning inte skedde och UHR-data från urval 2 behöver erhållas)"

Vet någon när denna information kommer vara tillgänglig?

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 02 maj 2013, 21:08
av trondheim
Det har blivit svårare att nå höga resultat på högskoleprovet de senaste åren. Här följer litet information som hämtats från sidan http://www.studera.nu
Andel av provdeltagarna som fick 2.0:

0.1% vår 2013
0.1% höst 2012
0.3% vår 2012
0.3% höst 2011
0.4% vår 2011
0.8% höst 2010
0.7% vår 2010
0.4% höst 2009
0.4% vår 2009
0.7% höst 2008
0.6% vår 2008
0.6% höst 2007
0.8% vår 2007

Värt att notera:
Det nya högskoleprovet infördes hösten 2011. Resultat som då gavs var medelvärdet av en verbal och en kvantitativ del. En eventuell sista decimal avrundades uppåt. Från och med hösten 2012 sker ingen avrundning av medelvärdet, vilket innebär att det normerade provresultatet ges i skalan 0.00 till 2.00.

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 03 maj 2013, 11:58
av Nils
@ RamRam
Jag tänker kontakta UHR igen under andra halvan av juni, förhoppningsvis har situationen lugnat sig då för dem.

@ trondheim
Tack för sammanställningen!

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 03 maj 2013, 12:02
av Nils
Uppsalas hp-urskiljningsgränser (BI, BII) har korrigerats efter en dubbelkoll.

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 04 maj 2013, 13:32
av Nils
Inlägg av ramonisco har flyttats hit:
http://läkarstudent.se/forum/viewtopic.php?t=2872

Re: Antagningsgränser för vårterminen 2013

Postat: 06 maj 2013, 16:48
av Nils
UHR-statistiken har lagts till.
Härmed är även nästan alla BF/HP-gränser kända.

Jag har en stark misstanke om att de reservantagningssiffror som jag fick från KI gäller HT12-reservantagningen och inte VT13-reservantagningen (även BF/HP-gränsen visade sig inte motsvara den i urval 2, samt att samtliga urskiljningsgränser var exakt desamma som för HT12). En liten oskyldig miss i samband med en tjänsteledighet, med andra ord. Nytt mail skickas.

Umeås AU-gränser har också erhållits; de data som återstår är Umeås reservnummer respektive hp-urskiljning i reservurvalet.