Diskussionskategorier

Allt som gäller läkarutbildning.
 • Höstterminen 2024
  Diskussioner om antagning till svenska läkarprogram inför 2024 års hösttermin.
  5 Trådar
  27 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Tidigare antagningar
  Tidigare antagningstillfällen, från och med höstterminen 2008.
  1714 Trådar
  14178 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Ansökningsvägledning
  Antagningsvägar, ansökningsprocessen, tillgodoräknande, studentbostad, et cetera.
  159 Trådar
  955 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Betyg och behörighet
  Meritpoäng, kompletteringar, utländska betyg, folkhögskola, et cetera.
  276 Trådar
  1594 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Högskoleprovet
  Förberedelser, normeringsgränser, poängfördelning, et cetera.
  98 Trådar
  490 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Lokala urval
  PIL vid KI, AU vid UmU, tidigare arbetserfarenhet, tidigare doktorering, et cetera.
  122 Trådar
  724 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Särskilda skäl
  Medicinska omständigheter, sociala omständigheter, värdefulla fördelar, et cetera.
  11 Trådar
  111 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Norges läkarprogram
  Hur man blir antagen, hur man ansöker, antagningschanser, et cetera.
  59 Trådar
  219 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Danmarks läkarprogram
  Hur man blir antagen, hur man ansöker, antagningschanser, et cetera.
  55 Trådar
  261 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Utländska läkarprogram
  Hur man blir antagen, hur man ansöker, antagningschanser, et cetera.
  98 Trådar
  361 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Karolinska Institutet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  161 Trådar
  759 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Lunds Universitet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  79 Trådar
  291 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Uppsala Universitet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  60 Trådar
  223 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Göteborgs Universitet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  40 Trådar
  244 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Linköpings Universitet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  63 Trådar
  282 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Umeå Universitet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  44 Trådar
  152 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Örebro Universitet
  Bostad, studentliv, möjligheter, kurser, praktik, tillgodoräknande, et cetera.
  55 Trådar
  280 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Jämförelser av lärosäten
  Rankingar, möjligheter, studentliv, et cetera.
  89 Trådar
  692 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Livet som läkarstudent
  Klasskamrater, nollning, familjeliv, husdjur, fritid, et cetera.
  106 Trådar
  605 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Inlärning och läromedel
  Studieteknik, gamla tentamina, sammanfattningar, övningsmaterial, kurslitteratur, utrustning, et cetera.
  117 Trådar
  536 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Ekonomi
  Högskolestudiemedel, gymnasialt studiemedel, bidrag, stipendier, utgifter, et cetera.
  34 Trådar
  156 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Tidiga jobb för läkarstudenter
  Undersköterska, medicinsk sekreterare, hjelpepleier, sykepleier, et cetera.
  27 Trådar
  85 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Underläkare och läkarassistent
  Att som läkarstudent arbeta som underläkare eller läkarassistent: ansökan, arbetsuppgifter, löner, et cetera.
  19 Trådar
  51 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Forskning, fördjupningsstudier och parallella utbildningar
  Examensarbete, forskning, fördjupningskurser, andra utbildningar, et cetera.
  26 Trådar
  110 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Medicin, etik, juridik och professionalism
  Frågor, svar, nyheter, artiklar, föredrag, et cetera.
  51 Trådar
  137 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Sveriges läkarutbildning
  Regelverk, utbyggnad, utveckling, et cetera.
  80 Trådar
  547 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Efter läkarexamen
  Läkaryrket, legitimation, specialistutbildning, arbetsmarknad, arbetsvillkor, et cetera.
  258 Trådar
  1154 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Trådar
  Inlägg
  Senaste inlägget
 • läkarstudent.se
  Synpunkter, kommentarer, förslag, feedback, et cetera.
  259 Trådar
  925 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Applying to Swedish medical school
  Requirements, application, admission, et cetera.
  26 Trådar
  141 Inlägg
  Senaste inlägget
 • Medical graduates coming to Sweden
  Accreditation, permit of residence, language, licensing, specialist training, et cetera.
  71 Trådar
  317 Inlägg
  Senaste inlägget