Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Fortsatt färre svenska läkarstudenter i utlandet

Antalet svenska läkarstudenter med CSN-studiemedel vid utländska läkarprogram fortsätter att sjunka. Det senaste läsåret bjöd på en rekordstor nedgång, från 2.710 till 2.492 totalt, och sedan läsåret 09/10 har det uppskattade antalet nybörjare sjunkit från 728 till 500. Ifall utvecklingen håller i sig kan det totala antalet sjunka till cirka 2.000 redan inom 2-3 år.

Danmarks antal fortsätter att sjunka, nu senast till 132 stycken vilket kan jämföras med toppnivån på 748 stycken läsåret 09/10. Nedgången fortsätter också för Rumänien; från läsåret 12/13 till läsåret 16/17 har antalet sjunkit från 441 till 251 stycken. De svenska läkarstudenterna verkar föra en tynande tillvaro även i Norge, Storbritannien och Tyskland, och det finns nu fler svenska läkarstudenter med CSN-studiemedel vid läkarprogram i kommunistiska Kuba än vad det gör i USA.

Ett land som dock går mot strömmen är Lettland, där antalet snarare fortsätter att stiga. Läsåret 15/16 togs tredjeplatsen från Danmark (308 kontra 204) och läsåret 16/17 togs andraplatsen från Rumänien (326 kontra 251), en utveckling som kunde anas redan för två år sedan. Andra länder med tillväxt är Bulgarien, Litauen och Ukraina.

Utförligare material:
Läkarstudier i utlandet

Källa:
Centrala studiestödsnämnden (specialbeställd statistik)