Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Lägre antagningspoäng vid svenska läkarprogram

Inför vårterminen år 2017 sågs många nya lägstarekord antagningskvoterna för gymnasiebetyg utan kompletteringar, såväl som i kvoten för högskoleprovet som verkar ha börjat sjunka igen. Samtidigt steg antagningspoängerna i kvoten för gymnasiebetyg med kompletteringar samt vid några lärosätens kvoter för gamla gymnasiebetyg utan kompletteringar.

Som lägst räckte det med 21,09 (av 22,50) för antagning med nya betyg utan kompletteringar, 21,13 för antagning med gamla betyg utan kompletteringar samt 21,93 för antagning med kompletterade betyg. För antagning via högskoleprovskvoten räckte det som lägst med 1,65 (av 2,00).

Antagningen inför vårterminen år 2017 är även det sista tillfället där nya respektive gamla gymnasiebetyg utan kompletteringar delas upp i separata kvoter. Bortsett från Karolinska institutet ligger gränserna i de två kvoterna relativt nära varandra. Detta antyder att kvoternas sammanslagning inför höstterminen år 2017 inte lär ge upphov till särskilt dramatiska förändringar för de lägsta antagningspoängerna.

Listorna nedanför är en sammanställning av antagningsgränserna i de olika urvalskvoterna. För betygskvoterna anges även poängen från högskoleprovet som används för att rangordna ansökande med lika bra betygsvärde.

NYA BETYG UTAN KOMPLETTERINGAR (BIEX)

21,80/1,05 Uppsala universitet  (ökning sedan vårterminen 2016)
21,77/1,40 Karolinska institutet (rekordlågt för urval 2)
21,67/1,55 Lunds universitet   
21,30   Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 2)
21,25/1,55 Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 2)
21,20/1,25 Linköpings universitet (rekordlågt för urval 2)
21,11/1,55 Umeå universitet    (rekordlågt för urval 2)
21,09/1,50 Örebro universitet   (rekordlågt för urval 2)

GAMLA BETYG UTAN KOMPLETTERINGAR (BI)

22,47/---- Karolinska institutet (rekordhögt för urval 2 inför vårtermin)
21,90/0,80 Uppsala universitet  (ökning sedan vårterminen 2016)
21,72/---- Lunds universitet   (ökning sedan vårterminen 2016)
21,25/1,15 Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 2)
21,25   Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 2)
21,20/0,90 Linköpings universitet (rekordlågt för urval 2)
21,15/1,35 Umeå universitet    (rekordlågt)
21,13/0,70 Örebro universitet   (rekordlågt för urval 2)

BETYG MED KOMPLETTERINGAR (BII)

22,50/---- Karolinska institutet 
22,39/---- Uppsala universitet  (ökning sedan vårterminen 2016)
22,20/---- Lunds universitet   
22,10/1,55 Göteborgs universitet 
22,10   Göteborgs universitet (rekordlågt för urval 2)
22,00/---- Linköpings universitet (ökning sedan vårterminen 2016)
21,95/1,30 Örebro universitet   (ökning sedan vårterminen 2016)
21,93/---- Umeå universitet    (ökning sedan vårterminen 2016)

FOLKHÖGSKOLEOMDÖME (BF)

4,0/1,55 Umeå universitet    
4,0/1,50 Karolinska institutet 
4,0/1,50 Lunds universitet   
4,0/1,45 Uppsala universitet  
4,0/1,45 Göteborgs universitet 
4,0/1,35 Linköpings universitet 
4,0/1,30 Örebro universitet   
4,0   Göteborgs universitet 

HÖGSKOLEPROV (HP)

1,75 Karolinska institutet (lägsta för urval 2 sedan vt15)
1,75 Lunds universitet   
1,75 Uppsala universitet  
1,70 Göteborgs universitet (lägsta för urval 2 sedan vt14)
1,65 Linköpings universitet (rekordlågt för urval 2)
1,65 Umeå universitet    
1,65 Örebro universitet   (rekordlågt för urval 2)

LOKALA URVALSKVOTER

Karolinska, PIL (prov & intervjuer) : 55
Lund, DLÄK (doktorsexamen)     : 0,90
Göteborg, Biomedicin för disputerade: 1,35
Linköping, HPSU (arbetserfarenhet) : 2,50   (lägsta för urval 2 sedan vt15)
Umeå, AU1 (betyg + 10*högskoleprov) : 36,74   (rekordlågt för urval 2)
Umeå, AU2 (doktorsexamen)      : 798 poäng
Umeå, AU3 (arbetserfarenhet)    : 797 poäng

Källor:
Lokala studievägledare
Universitets- och högskolerådet

Utförligare material:
Antagning till läkarprogram i Sverige
Antagning till läkarprogram via gymnasiebetyg
Antagning till läkarprogram via högskoleprov
Antagning till läkarprogram via folkhögskoleomdöme
Antagning till läkarprogram via alternativt urval