Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Uttag av gymnasialt studiemedel ökar snabbt bland fleråriga studenter

Uttaget av gymnasialt studiemedel ökar snabbt bland studenter som har använt minst 3 år av sitt eftergymnasiala studiemedel. Bland dem som har kvar ett år eller mindre är ökningen särskilt stor, +50 % på endast 4 år. Detta enligt statistik baserad på data från Centrala studiestödsnämnden.

Bland dem som beviljades gymnasialt studiemedel höstterminen år 2011 hade 1.334 studenter kvar 120 eller färre veckor av eftergymnasialt studiemedel. Höstterminen år 2015 hade antalet ökat till 1.733 studenter. Antalet beviljanden till studenter som hade kvar högst 40 veckor av eftergymnasialt studiemedel ökade samtidigt från 318 till 469.

För att beviljas gymnasialt studiemedel måste de ansökande vara registrerade vid offentligt finansierade kurser på gymnasial nivå. Det rör sig alltså om minst 1.733 gymnasiala kursplatser som togs i anspråk av studenter som hade studerat minst 3 år vid universitet eller högskola, kanske som ett sätt att finansiera långa eftergymnasiala studier.

Diagrammet nedanför visar utvecklingen bland de studenter som beviljats gymnasialt studiemedel, uppdelat i tre grupper: de som ännu har kvar sina 240 eftergymnasiala studiemedelsveckor, de som har kvar färre men ännu mer än hälften, samt de som har kvar hälften eller mindre. De redovisade antalen gäller höstterminerna de aktuella åren. Diagrammet använder en logaritmisk y-axel för att framhäva hur de relativa storlekarna har förändrats.

Diagrammet nedanför visar utvecklingen bland de studenter som beviljats gymnasialt studiemedel och har kvar högst 120 veckor av eftergymnasialt studiemedel, uppdelat i fyra grupper: de som har kvar 81-120, 41-80, 1-40 respektive 0 eftergymnasiala studiemedelsveckor. De redovisade antalen gäller höstterminerna de aktuella åren.

Källa:
Centrala studiestödsnämnden (specialbeställt datauttag)