Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Fler disputerade antas till läkarprogram

Sedan vårterminen 2011 har ett växande antal platser vid de svenska läkarprogrammen reserverats för ansökande som redan har disputerat. Efter första urvalet inför höstterminen 2015 hade inte mindre än 15 disputerade antagits. Som jämförelse antogs totalt 1.097 personer i samma urvalsomgång, alla svenska läkarprogram summerade.

I skrivande stund används disputation som antagningsgrund vid Göteborgs universitet (5-8 platser per termin sedan vårterminen 2011), Umeå universitet (upp till 4 platser per termin sedan vårterminen 2013) och Lunds universitet (4 platser per termin sedan höstterminen 2015). Diskussioner förs även vid Linköpings universitet om ett eventuellt införande av en sådan kvot, som ett sätt att bredda rekryteringen.

De exakta antagningsmetoderna varierar från lärosäte till lärosäte. Göteborgs universitet använder antagning till en särskild kurs, ”Biomedicin för disputerade”, som sträcker sig över en och en halv termin varefter studenterna går över till termin 3 på läkarprogrammet. Lunds universitet använder en alternativ urvalskvot med möjlighet till tillgodoräknande av, som minst, en stor del av termin 1. Även Umeå universitet använder en alternativ urvalskvot. Gemensamt för alla tre är att högskoleprovet används som enda urvalsmetod bland dem som uppfyller behörighetskraven.

I diagrammet nedanför visas utvecklingen av antalet antagna, i urval 1, via antagningsvägar för disputerade.

Källor:
Universitets- och högskolerådet
Mail-kommunikation
Biomedicin för disputerade (Göteborgs universitet)
Särskilt urval för disputerade (Lunds universitet)
Alternativt urval, antagningsgrupp 2 (Umeå universitet)

För vidare läsning:
Antagning via doktorsexamen