Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och tillåt visning av nyheter och diskussioner ]

Pressinformation

Regeringen sänker studiemedlet

Studiemedlet sänks från och med januari nästa år, från 9.950 till 9.905 kronor per 4 veckor heltidsstudier (totalt -224 kronor per 20 veckor).

Sänkningen bidrar till att minska statens beräknade studiemedelsutgifter med 315 miljoner kronor under år 2016, detta enligt regeringens budget-proposition (utgiftsområde 15, studiestöd):

”Jämfört med de beräkningar som gjordes i budgetpropositionen för 2015 bedöms utgifterna för 2016 minska med 315 miljoner kronor på grund av prisbasbelopps- och ränteförändringar.”

Studiemedlets sänkning beror på att regeringen har sänkt prisbasbeloppet från 44.500 till 44.300 kronor. Prisbasbeloppet bestämmer storleken på studiemedlet och en sänkning av prisbasbeloppet medför därför även en sänkning av studiemedlet (3 kap. 11 § Studiestödslagen, 1999:1395):

”Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den studerande har rätt till studiemedel utgör
1. 5,59 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid […]”

Studiemedlets kommande sänkning har tidigare nämnts i media. Det fanns en teoretisk möjlighet för regeringen att i budgetpropositionen motverka denna sänkning, genom en justering av beräkningen av studie-medlets storlek, men så har alltså inte skett.

Sänkningen av studiemedlet är inte särskilt politiskt kontroversiell – det har hänt två gånger på senare tid, åren 2010 och 2014, och de flesta år sker en höjning av studiemedlet (via prisbasbeloppet) som är klart större än denna sänkning. En sänkning av studiemedlet, om än liten, är dock kanske inte vad Miljöpartiet hade hoppats på för sin allra första antagna regeringsbudget.