Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Göteborgs läkarprogram på väg att få betygsskala?

Läkarprogrammet i Göteborg kan vara på väg att få en graderad betygsskala istället för dagens godkänt eller underkänt. Akademistyrelsen för Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitets hälsovetenskapliga fakultet, fattade ett principbeslut om detta tidigare i år (protokoll 2015-06-03, § 10):

Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar
[…]
att uttala sin principiella inställning att graderade betyg ska införas vid Sahlgrenska akademins utbildningar på grundnivå och avancerad nivå,

att uppdra till utbildningsrådet att ge förslag på hur betygssystemen, med graderade betygsskalor, bör utformas för Sahlgrenska akademins kurser och utbildningsprogram, samt tidsplan för sådant införande, samt

att utbildningsrådets utredning och förslag i ärendet ska inges till dekanus senast den 31 januari 2016.

Sahlgrenska akademins studentkår sammanställer studenternas åsikter. Enligt Götheborgske Spionen var betygsförslaget inte förankrat i förväg och på studentkårens sida på Facebook har studenter uttryckt missnöje.

Detta är inte första gången som Sahlgrenska akademin rör sig mot ett införande av graderad betygsskala. Frågan diskuterades öppet år 2013 men den gången slutade det med att ingen förändring gjordes.

I en debattartikel i Läkartidningen år 2009 argumenterade andra personer med anknytning till Sahlgrenska akademin för ett införande av graderad betygsskala, med blandade reaktioner.