Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Rekordmånga svenska läkarstudenter i Polen

Enligt preliminär statistik från Centrala studiestödsnämnden har antalet svenskar med CSN-studiemedel vid utländska läkarprogram inte bara vänt uppåt igen under läsåret 2013/2014 – de blev rekordmånga vid de polska läkarprogrammen, med en ökning från 979 till 1.115.

Danmark fortsatte sin kraftiga nedgång men utvecklingen vände (oväntat) nedåt även för Rumänien. Samtidigt fortsatte Lettland att växa starkt, från 152 till 196, och kan vara i ”topp 3” om ett par år.

OBS! Utöver dessa siffror finns det även ett mörkertal av studenter utan CSN-studiemedel.

Diagrammet nedanför visar hur antalet svenskar med CSN-studiemedel vid utländska läkarprogram har utvecklats sedan läsåret 1999/2000.

Se även:
Hela listan – svenska läkarstudenter vid utländska läkarprogram

Källa:
Centrala studiestödsnämnden