Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Pressinformation

Högre studieavgifter vid svenska läkarprogram

Flera lärosäten höjer studieavgifterna för läkarstudenter från länder utanför EU och EES inför antagningen till höstterminen år 2014. Studieavgiften höjs som mest vid Uppsala universitet, från 90.000 till 120.000 kronor per termin.

Vid Göteborgs universitet höjs den från 115.000 till 117.300 kronor per termin och vid Örebro universitet höjs den från 102.000 till 105.000 kronor per termin. Vid övriga lärosäten ligger studieavgifterna kvar på samma nivå som tidigare.

Studieavgifterna per termin blir därmed enligt nedan, från högst till lägst:
130.000 kronor: Karolinska institutet
120.000 kronor: Uppsala universitet
117.300 kronor: Göteborgs universitet
115.000 kronor: Lunds universitet
115.000 kronor: Umeå universitet
114.990 kronor: Linköpings universitet
105.000 kronor: Örebro universitet

Diagrammet nedanför visar utvecklingen av studieavgifterna sedan de infördes år 2011.

Källa:
antagning.se (studieavgifterna visas när du klickar på olika läkarprogram)