Kemi för läkarstudenter

Kunskaper i kemi är fundamentala för kunskaper i medicin. Detta är tydligast inom biokemi, genetik, cellbiologi och farmakologi men kemin märks även inom patologin. Ketoacidos, metabol alkalos och Alzheimers sjukdom är några exempel på detta.

Goda kunskaper i kemi gör de medicinska studierna lättare och roligare och banar vägen för en mer fullständig förståelse.

Gymnasiekemi

Gymnasiekemin är den viktigaste förkunskapen att ha i färskt minne under läkarstudierna.

Gymnasiekemi för läkarstudenter
(20 frågor)
(13 frågor)
(30 frågor)
(47 frågor)
(16 frågor)
(40 frågor)
(81 frågor)
(64 frågor)
(43 frågor)