Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 1 gäst

Kopiering och spridning av tentor (juridik)

Studieteknik, gamla tentamina, sammanfattningar, övningsmaterial, et cetera.

10 dec 2012, 15:32

http://lawline.se/answers/15072
Får examinationer (tentor) från kurser vid högre lärosäten kopieras och spridas, enligt upphovsrättslagen?

Eller omfattas de av någon av begränsningarna, till exempel “verk som skapats för undervisning”?
Hej!

Tack för din fråga.

Allmänna handlingar, exv. tentamen, vilka är upprättade vid ett högre lärosäte omfattas inte av upphovsrätt då lärosätet i sin verksamhet anses bedriva myndighetsutövning. Handlingen blir offentlig då denna är upprättad. Detta sker enligt 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordning (TF) då den expedierats. Detta innebär att tentamen efter att den färdigställs och lämnats ut till elev vid tentamenstillfället är att anse som en offentlig handling. Allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och ska vara tillgängliga för allmänheten om inget undantag enligt exv. sekretteslagen är uppfyllt. Tentamen omfattas därför inte av upphovsrättslagen och då ej heller av den begränsning som anges i 26a 2 st. 4 p. § upphovsrättslag (1960:729).

Tryckfrihetsförordning: https://lagen.nu/1949:105
Upphovsrättslag: https://lagen.nu/1960:729

Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning.

Med Vänlig Hälsning
Hannah Jakobsson

http://lawline.se/answers/8103
Hej! Är material på en statlig myndighets hemsida att betrakta som offentligt dokument? Är offentliga dokument skyddade av upphovsrätt? Kan jag t.ex. kopiera en hel artikel från en statlig myndighets hemsida och lägga på min blogg? Strider det mot någon lag?
Hej,

Tack för din fråga!

Hos myndighet upprättade, allmänna handlingar omfattas inte av upphovsrätt.

Med handling förstås enligt 2 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen (TF) framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.
Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet.

Material på statlig myndighets hemsida är att anse såsom upprättad enligt 2 kap. 7 § TF och därmed en allmän handling. Tryckfrihetsförordningen hittar du https://lagen.nu/1949:105.

Sådana handlingar får enligt 2 kap. 26 a § andra stycket upphovsrättslagen (UHL) återges av var och en. Upphovsrättslagen hittar du https://lagen.nu/1960:729.

Enligt 26 a § UHL tredje stycket är det dock inte tillåtet beträffande:

1. kartor,
2. tekniska förebilder,
3. datorprogram,
4. verk som skapats för undervisning,
5. verk som är resultat av vetenskaplig forskning,
6. alster av bildkonst,
7. musikaliska verk,
8. diktverk eller
9. verk av vilka exemplar genom en myndighets försorg tillhandahålls allmänheten samband med affärsverksamhet.

Med vänlig hälsning,
Andreas Malmberg
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4633