Cookies

Europeiska unionen och Sveriges riksdag kräver att alla hemsidor informerar läsare om cookies. Denna sajt använder cookies för Google Analytics, för att spara döljande av notiser och annonser och för andra funktioner. Ifall din webbläsare är inställd på att acceptera cookies tolkas det som samtycke.

[ dölj detta och visa notiser i menyn nedanför vid nya händelser ]

Forum

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 0 gäster

MSF-rapport om den prekliniska läkarutbildningen

Utbyggnad, utveckling, nya studieorter, betygsdebatt, byte av lärosäte, et cetera.

19 sep 2012, 20:56

För några veckor sedan släppte MSF sin rapport om den prekliniska läkarutbildningen, baserad på en enkätundersökning som genomfördes i våras.

Här nedan följer en grov sammanfattning av studien (som ej omfattar Örebro):

 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet är oftare än andra mycket nöjda med sin utbildning hittills.
 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet och Umeå Universitet har minst upplevelse av att den teoretiska utbildningen skulle behöva förbättras.
 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet har minst upplevelse av att de praktiska momenten skulle behöva förbättras.
 • Läkarstudenterna har störst upplevelse av god kvalité...
  ... med föreläsningarna vid Karolinska Institutet,
  ... med laborativa undervisningsmoment vid Lunds Universitet,
  ... med praktik på vårdcentral vid Linköpings Universitet samt
  ... med undervisning om genus och jämställdhet vid Umeå Universitet.

 • Läkarstudenterna i Uppsala har störst andel som uppfattar studiebördan som lagom.
 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet studerar oftare än andra 50+ timmar i veckan.

 • Läkarstudenterna i Uppsala är mest nöjda med vilken studieort de hamnade på.
 • Läkarstudenterna i Uppsala har bäst upplevelse av tillräckliga lokaler och utrustning för antalet studenter.

 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet har minst upplevelse av att gruppundervisningarnas kvalité blir lidande av gruppstorleken.
 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet har även minst upplevelse av att antalet studenter i kurserna skulle påverka dessas kvalité negativt.
 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet har dessutom störst upplevelse av att föreläsare och övrig undervisningspersonal är tillräcklig för en god kvalité på undervisningen.

 • 27 % av läkarstudenterna i Lund har inte fått närvara vid dissektioner; det nationella genomsnittet är 8 %.
 • Av läkarstudenterna i Umeå upplever 68 % att det oftast eller ibland finns ett integrerat genusperspektiv i föreläsningar, 49 % detsamma för den praktiska undervisningen och 57 % detsamma för gruppundervisning; i Lund är siffran 29 % för föreläsningarna, i Uppsala är siffran 27 % för den praktiska undervisningen och i Göteborg är siffran 28 % för gruppundervisning.

 • Läkarstudenterna vid Karolinska Institutet har störst upplevelse av uppmuntran till forskning.
 • Läkarstudenterna vid Göteborgs Universitet har störst upplevelse av möjlighet till forskning.

 • 32 % är mindre nöjda eller inte alls nöjda med sin ekonomiska situation, 37 % anser sig behöva extraknäcka för att klara försörjningen och 44 % bedömer att studiemedlet inte kommer att räcka under hela utbildningen.

 • Läkarstudenterna i Uppsala upplever minst diskriminering på grund av sitt kön.
 • Det var få som upplevde sig mobbade. Bland de som upplevt mobbing angavs främst negativ behandling från handledare / föreläsare eller från icke-troende mot troende individer.

MSF skrev:Andelen som upplever att studentantalet påverkar studierna negativt har sedan förra mätningstillfället ökat något. Vid samtliga lärosäten förutom Lund har denna andel ökat. Speciellt i Linköping där andelen som anser att studentantalet påverkar studierna negativt gått från 13 % (o ch 5 % vet ej) till 46 %, vilket innebär en ökning med minst 156 % från mätningen hösten -09.


Du hittar den fullständiga rapporten här:
http://www.slf.se/Foreningarnas-startsidor/Studentforbund/Medicine-Studerandes-Forbund/Aktuellt1/Enkat-om-utbildningen/
Användarvisningsbild
Nils
driver läkarstudent.se
Läkarstudent
Inlägg: 4635

20 sep 2012, 21:45


 • En läkarstudent på Karolinska Institutet upplever att övriga studenter är förblindande, av okänd anledning, och inser inte att utbildningen i bästa fall är medelmåttlig, om ens det.
Kritikern

24 sep 2012, 18:23

Kritikern skrev:

 • En läkarstudent på Karolinska Institutet upplever att övriga studenter är förblindande, av okänd anledning, och inser inte att utbildningen i bästa fall är medelmåttlig, om ens det.Det finns minst två till som håller med om ovanstående. Jag och en klasskamrat till mig :) Jag tror förblindningen bottnar i prestige för övrigt. Vill tillägga att vi klarar oss mycket bra på tentor, så det har inte med bitterhet över dåliga resultat att göra.
Termin 2

26 sep 2012, 16:11

En utbildning kan ju vara dålig även om man får dåligt på tentorna. Att vifta bort någons kritik på utbildningen för att denne presterar dåligt på tentorna är ett klassiskt halmdockeargument.
Fd läkarstudent (termin 7 Uppsala)
Användarvisningsbild
empezar
Inlägg: 666

27 sep 2012, 20:25

empezar skrev:En utbildning kan ju vara dålig även om man får dåligt på tentorna. Att vifta bort någons kritik på utbildningen för att denne presterar dåligt på tentorna är ett klassiskt halmdockeargument.


Ja, så är det. Tyvärr så pass vanligt bland folk jag har pratat med att det finns fog för att direkt poängtera att det inte finns någon sådan orsak bakom åsikterna.
Termin 2